Podstawy techniki cyfrowej
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: laboratorium
Czas trwania: rok I semestr II, 2 godz. lab./tyg. (Razem: 30godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę
Opis przedmiotu:
1. Badanie właściwości wzmacniających tranzystora.
2. Sieciowe układy zasilające sprzęt i aparaturę elektroniczną.
3. Przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe.
4. Układy logiczne.
5. Dwójniki nieliniowe.
6. Wzmacniacze rezonansowe LC.
7. Wzmacniacze małej częstotliwości.
8. Wzmacniacze operacyjne.
9. Rola, funkcje i konfiguracja BIOS.
10. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows’95.
11. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows’98.
LITERATURA
[1] J. Chabłowski, W. Skulimowski: Elektronika w pytaniach i odpowiedziach, WNT,
Warszawa 1992.
[2] P. Kiriejew: Fizyka półprzewodników, PWN, Warszawa 1972.
[3] Z. Kulka, M. Nadachowski: Analogowe układy scalone, WKŁ, Warszawa 1994.
[4] S. Seely: Układy elektroniczne, PWN, Warszawa 1975.
[5] A. Skorupski: Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ, 1996.
[6] M. Rusek, J, Pasierbiński: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i
odpowiedziach, WNT, Warszawa 1997.