Kierunki studiów w Kolegium Nauczycielskim

Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej oferuje sześć kierunków studiów, z czego nabór prowadzony jest obecnie na pięć. Dwa z nich są naszą NOWĄ OFERTĄ DOSTOSOWANĄ DO NOWYCH POTRZEB RYNKU PRACY.

Dla uzyskania bliższych informacji na temat konkretnego kierunku - wybierz jego nazwę z submenu po lewej.