Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
Napisa�: Jarosław Zięba   
Tuesday, 05 February 2008
Specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna to najnowsza specjalność w Kolegium Nauczycielskim, na którą nabór prowadzony był po raz pierwszy w roku 2007. Celem specjalności jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej - zgodnie z najnowszymi tendencjami kształcenia nauczycieli - dwuspecjalnościowo, do pracy z dziećmi w przedszkolu i w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Jej absolwent jest przygotowany do tego, aby:
  • zapewniać dzieciom opiekę, wychowanie  uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
  • tworzyć warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „dojrzałości szkolnej”;
  • być przewodnikiem małego dziecka w poznawaniu i rozumieniu siebie i świata;
  • wspierać samodzielne działania dziecka w nabywaniu umiejętności poprzez działanie;
  • pomagać dziecku w odnajdywaniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie;
  • wprowadzać dziecko w świat wartości uniwersalnych, takich jak, np.: dobro, prawda i piękno;
  • pełnić funkcję doradczą oraz wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
 
Edukacja przedszkolna obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, organizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W ramach specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna absolwent przygotowany jest to pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.
 
Studia organizowane we współpracy z Akademią im. J. Długosza w Częstochowie pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających znalezienie w przyszłości ciekawej i satysfakcjonującej pracy w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.
 
Warunki przyjęcia:
Dla osób zdających nową maturę:
  • wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom rozszerzony lub podstawowy) lub języka obcego (poziom rozszerzony lub podstawowy).
Dla osób zdających starą maturę:
  • rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do pracy w zawodzie.
 
Zmieniony ( Monday, 28 January 2013 )