Przedmioty specjalności język polski KN
Napisa�: Agnieszka Kobiałka   
Wednesday, 17 January 2007

ROK I

przedmiot ćwiczenia wykłady forma zaliczenia
Literatura staropolska 60 60 E2
Literatura współczesna 30 Z
Poetyka z elementami teorii literatury 60 Z
Wprowadzenie do językoznastwa 15 Z
Gramatyka opisowa 60 60 E2
Staro-cerkiewno-słowiański 30 Z
Nauki pomocnicze  30 Z
Język łaciński 60 Z
Lektorat 60 Z
Historia Polski 30 E1
Wychowanie fizyczne 45 Z
Literatura obca 60 E2
Pedagogika 30 15 Z
Psychologia 30 15 Z
Język teatru, filmu, radia i telewizji 30 Z
Historia filozofii 30 15 Z
Edukacja informatyczna 30 Z

 

ROK II

przedmiot ćwiczenia wykłady forma zaliczenia
Literatura Oświecenia i Romantyzmu 60 E4
Literatura Romantyzmu 60 Z
Literatura Oświecenia 30 Z
Literatura współczesna 60 60 Z
Poetyka 30 E4
Język łaciński 60 E4
Historia filozofii 30 15 E3
Gramatyka historyczna 60 60 E4
Pedagogika 30 15 E3
Psychologia 30 15 E3
Sztuka komunikacji 30 Z
Metodyka nauczania literatury i języka polskiego 30 30 Z
Język teatru, filmu, radia i telewizji 30 Z
Seminarium licencjackie 30 Z
Lektorat 60 E4
Praktyki pedagogiczne 20 Z

 

ROK III
przedmiot ćwiczenia wykłady forma zaliczenia
Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski 60 60 E6
Socjolingwistyka z elementami dialektologii 30 Z
Literatura współczesna 30 30 E5
Leksykologia i leksykografia 30 Z
Metodyka nauczania literatury i języka polskiego 30 30 E5
Język teatru, filmu, radia i telewizji 30 Z
Historia języka 30 Z
Seminarium licencjackie 30 Z
Pomiar dydaktyczny 30 25 Z
Emisja głosu 30 Z
Praktyka pedagogiczna 30 Z
Literatura dla dzieci i młodzieży 30 15 Z
Technologie informatyczne 30 Z

 

Zmieniony ( Thursday, 14 February 2008 )