Słów kilka o opiekunie naukowym i kierowniku specjalności
Napisa�: Agnieszka Kobiałka   
Saturday, 13 January 2007

Opiekun naukowy specjalności język polski:

prof. dr hab. Stanisław Gawliński

Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku UJ

Napisane ksiązki:

Metafory losu: o wspólczesnej literaturze polskiej, Kraków 2005;

Pisma i postawy: od Witkacego do postmodernizmu, Kraków 2002;

Polityczne obowiązki: odmiany powojennej prozy politycznej w latach 1945 - 1975, Kraków 1993;

Poszukiwanie realności: literatura, dokument, Kresy: prace ofirowane T. Bujnickiemu, red. S. Galiński, W. Ligęza, Kraków 2003;

Retoryka katastrofizmu w poezji drugiej awandardy, Katowice 1979;

Szkoła poetycka J. Czechowicza w okresie międzywojennym (elementy socjologii i poetyki), Katowice 1983.

prof. dr hab. Stanisław Gawliński

 

Kierownik specjalności język polski:

dr Dorota Siwor

Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku UJ

Napisane ksiązki:

W kręgu mitu, magii i rytuału. O prozie Tadeusza Nowaka, Kraków 2000.

Dyżury:

czwartek: godz. 09:45 - 12:15, godz. 17:10 - 19:40

piątek: godz.  14:45 - 16:45

ds

 

Zmieniony ( Thursday, 14 February 2008 )