Egzamin z Pedagogiki resocjalizacyjnej - I rok studia zaoczne
Napisa�: Adam Pająk   
Tuesday, 09 May 2006
I rok studia zaoczne

wymagania do egzaminu 2006/2007
Przedmiot: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Zagadnienia:
             1. Pedagogika resocjalizacyjna w systemie nauk społecznych i pedagogicznych.
             2. Aksjologiczne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej.
             3. Teoretyczne podstawy resocjalizacji. Szkoły w resocjalizacji.
Literatura:
1.      Czapów Cz., Jedlewski S.: Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1971, PWN
2.      Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Wyd. APS Warszawa 2000. Rozdz. 1 pkt. 1.1; 1.2.
3.      Urban Br.: Pedagogika resocjalizacyjna w strukturze nauk społecznych.
      [W]: S. Palka (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków 2004, Wyd. UJ

                  4. Wykolejenie społeczne
                  5. Proces wychowania resocjalizacyjnego.
                  6. Zasady wychowania resocjalizacyjnego.
                  7. Metody wychowania resocjalizacyjnego.
                  8. Diagnoza w wychowaniu resocjalizacyjnym.
Literatura:
1.      Czapów Cz., Jedlewski S.: Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1971, PWN

             9. Systemy resocjalizacyjne w ujęciu historycznym:
- system celkowy,
- system rodzinny,
- republiki młodzieżowe.
              10. Systemy w warunkach zakładowych:
- system dyscyplinarno-izolacyjny,
- system progresywny,
- system homogeniczny,
- system eklektyczny.
Literatura:
1.      Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne
                     i metodyczne. Wyd. APS Warszawa 2000. str. 267 – 332

                  11.  Przystosowanie się człowieka do środowiska więziennego.
                        Typy przystosowania w/g E. Goffmana
                  12. Podkultura więzienna i jej przejawy.

Bielsko-Biała, dnia 10. 10. 2006 r.
Zmieniony ( Friday, 10 November 2006 )