Podsumowano działalność kolegiów
Napisa�: Jarosław Zięba   
Monday, 07 April 2014
 
3 i 4 kwietnia w Bielsku-Białej odbyła się - organizowana przez naszą placówkę - konferencja podsumowująca działalność kolegiów w województwie śląskim. Na temat działalności kolegiów nauczycielskich dyskutowali m.in. Andrzej Kamiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej, Tadeusz Żesławski, śląski wicekurator oświaty, Ewa Baran, dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także przedstawiciele uczelni, dyrektorzy zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Śląskie. W trakcie konferencji otwarto wystawę retrospektywną fotografii dokumentujących wieloletnią działalność kolegiów. Zaprezentowana została także wydana specjalnie na tę okazję publikacja omawiająca dorobek zakładów kształcenia nauczycieli.

Podczas uroczystej gali Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego wyróżnieni zostali: Złotą Odznaką - Józef Mamorski, dyrektor Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, Srebrną Odznaką - Bogumiła Kmieć, dyrektor Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie. Osiągnięcia zawodowe nauczycieli zakładów kształcenia uhonorowano Nagrodami Marszałka Województwa Śląskiego oraz Nagrodami Dyrektorów Kolegiów.

 

 
 


 

Zmieniony ( Monday, 07 April 2014 )