Edukacja dziecka oczami naukowców
Napisa�: Jarosław Zięba   
Wednesday, 02 April 2014
17 marca w Kolegium Nauczycielskim odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych na temat: „Edukacja dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym wobec wyzwań i zagrożeń współczesności”.  Przewodniczącym konferencji był dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr Cecylia Langier a obradom przewodniczyli prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, dr hab. Urszula Szuścik prof. UŚ oraz dr hab. Gabriela Kapica prof. UO. Uczestnicy konferencji dyskutowali nad stanem współczesnej edukacji małego dziecka oraz nad problemami związanymi z obniżeniem startu dziecka w szkole. Zaproszeni goście i prelegenci szczególnie skupili się nad obszarami związanymi z:
 • potrzebami  małego dziecka w edukacji,;
 • rozwojem  kompetencji  dziecka w kontekście zmian programowych;
 • rolą współczesnego  nauczyciela w  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • przemianami  współczesnej rodziny i jej  problemami  wychowawczymi;
 • rolą instytucjonalnych ośrodków oświatowych  promujących i wspierających rozwój dziecka.
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI :
Przewodniczący:
 • prof. dr hab. Krzysztof Śleziński – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Członkowie:
 • mgr Józef Mamorski – Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej
 • prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • prof. zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Irena Adamek – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
 • prof. dr hab. Gabriela Kapica – Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Urszula Szuścik – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Rygał – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • prof. Iryna Predborska – Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie
 • dr Alexander Semenov – Akademia Nauk Pedagogicznych w Ukrainie (Kijów)
 • dr Anna Pękala – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Joanna Skibska – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • dr Cecylia Langier – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
Przewodnicząca:
 • dr Cecylia Langier
Członkowie:
 • dr Anna Pękala
 • inż. Jarosław Zięba
 • mgr Jolanta Klajmon
 • mgr Tadeusz Łyszczek
 • mgr Czesława Manowska
 • mgr Renata Mikołajczyk
 • mgr Agnieszka Michalkiewicz-Gorol
 • mgr Edyta Nowak-Żółty 
Zmieniony ( Wednesday, 02 April 2014 )