Za nami pierwsze prezentacje prac
Napisa�: Jarosław Zięba   
Monday, 17 March 2014

Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej od wielu lat lat działa na rzecz popularyzacji matematyki wśród młodego pokolenia. Jednym z elementów rych działań jest organizacja konkursu na najlepszą pracę projektową na temat „Matematyka jest wszędzie”. W tym roku konkurs odbywa się już po raz trzeci, a w jegi organizację zaangażował się również Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Do udziału, oprócz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zaproszono również szkoły podstawowe i gimnazja. Do udziału zgłoszonych zostało prawie 70 uczniów ze szkół powiatów: bielskiego, częstochowskiego, pszczyńskiego i oświęcimskiego. W piątek 14 marca odbyły się pierwsze prezentacja prac konkursowych.
Powszechnie funkcjonuje opinia, że matematyka jest przedmiotem trudnym, a przez to mało lubianym i nieatrakcyjnym dla dużej części uczniów. Wielu nauczycieli podejmuje różnorodne działania, aby zainteresować uczniów matematyką, a przez to wzmocnić motywację do uczenia się tego przedmiotu. Nauczycielskie obserwacje pokazują, że uczniowie są bardziej zaangażowani proces uczenia się, gdy dostrzegają cel i praktyczną użyteczność treści nauczania. Dlatego tak ważne jest, aby pomóc uczniom zauważyć, że matematyka jest wszechobecna w otaczającej nas rzeczywistości.

Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, które kształci przyszłych nauczycieli matematyki, od roku szkolnego 2011/2012 włączyło się w ideę popularyzacji matematyki wśród młodego pokolenia przez organizacje konkursu na najlepsza prace projektową na temat „Matematyka jest wszędzie”. W tym roku w organizację konkursu zaangażował się również Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej i konkurs objął swoim działaniem również szkoły podstawowe i gimnazja.
Na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziało prawie 70 uczniów z różnych szkół powiatów: bielskiego, częstochowskiego, pszczyńskiego, oświęcimskiego.  Tak duża liczba zgłoszeń spowodowała, że prezentacje prac konkursowych musiały zostać rozłożone na dwa dni: 14 marca 2014 r. miały miejsce prezentacje prac uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, a na 18 marca zaplanowano prezentacje prac uczniów szkół podstawowych, którzy zgłosili się najliczniej.
Dzień prezentacji 14 marca rozpoczął się od przywitania uczestników przez dyrektorów placówek organizujących konkurs: dyrektora KN w Bielsku- Białej p. Józefa Mamorskiego, oraz dyrektora RODN „WOM” w Bielsku-Białej. p. Władysława Mąsiora, który jako matematyk z wykształcenia stwierdził, że jest przekonany o prawdziwości stwierdzenia „Matematyka jest wszędzie”. W dalszej części uczniowie zaprezentowali przygotowane prace konkursowe, które okazały się niezwykle interesujące i różnorodne zarówno w tematyce jak i pod względem formy. Były filmy, prezentacje i prezi-ntacje, symulacje komputerowe i pokazy doświadczeń fizycznych.
Podsumowując, można stwierdzić z satysfakcją, że obszary obecności matematyki  widziane oczami dzieci są bardzo szerokie: od płatków kwiatków, muszelek i różyczek kalafiora przez kostkę Rubika, muzykę, kuchnię, aż po lotnictwo i architekturę. Wysoki poziom wielu prac cieszy organizatorów, a jednocześnie spędza sen z powiek tym, którzy muszą zdecydować o przyznaniu wyróżnień.
Zmieniony ( Monday, 17 March 2014 )