Sejmik o zamiarze likwidacji Kolegium
Napisa�: Jarosław Zięba   
Thursday, 20 February 2014

Podczas sesji 10 lutego radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Zgodnie z uchwałą Kolegium przestanie istnieć 30 września 2015 roku, po zakończeniu cyklu kształcenia przez obecnych słuchaczy. W roku 2014/15 nie będzie prowadzona rekrutacja na pierwszy rok nauki. Uchwała Sejmiku jest konsekwencją ustawowych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przyjętych przez Sejm. Wraz z Kolegium Nauczycielskim zlikwidowane zostanie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych działające przy ul. Legionów 25. Trzecie z bielskich kolegiów – Kolegium Pracowników Służb Społecznych zakończy swoją działalność już w bieżącym roku. Podobny los czeka kilkadziesiąt kolegiów działających w całej Polsce.

Władze Kolegium w porozumieniu z władzami Województwa Śląskiego starają się obecnie o wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na kontynuowanie po roku 2015 w obecnych obiektach Kolegium działalności o podobnym charakterze do dotychczasowej.