Wzór wniosku oprzyznanie stypendium naukowego s. dzienne
Napisa�: Jolanta Brzezowska   
Wednesday, 12 April 2006

Imię i nazwisko....................                                                       miejscowość, data

Rok, grupa..........

Specjalność.........

Forma studiów (dzienne)

 

 

 

 

 

Komisja Stypendialna
Kolegium Nauczycielskiego
w Bielsku-Białej


 

 

 

 

Proszę o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za ostatnie dwa semestry studiów, potwierdzone wpisem na następny semestr.

Średnia ocen s. dzienne:

semestr ………………. wynosi: ………………

semestr ………………. wynosi: ………………

 

Uzasadnienie i dodatkowe osiągnięcia:………………………..............................

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

 


 

……………………………

                      podpis

 

 


Zmieniony ( Wednesday, 12 April 2006 )