PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Napisa�: Ewa Szmaglińska   
Tuesday, 11 April 2006

II ROK OLIGOFRENOPEDAGOGIKI – studia zaoczne
rok akademicki 2005/06DR DANUTA WOLSKA   
1.    Aktywność i przystosowanie społeczne dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym.
2.    Funkcjonowanie osób z wieloraką niepełnosprawnością.
3.    Autyzm.
4.    Studium przypadku terapii dziecka.      

DR MARIA KOŚCIÓŁEK   
1.    Rozwój społeczny i kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie.
2.    Wpływ umiejętności społecznych (szczególnie: empatii, rozumienia norm moralnych) na przystosowanie społeczne osób upośledzonych umysłowo.
3.    Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego uczniów głębiej upośledzonych umysłowo.
4.    Problemy opieki, edukacji oraz terapii dzieci i młodzieży głębiej upośledzonych umysłowo.      

DR KATARZYNA PARYS   
1.    Twórczość w edukacji specjalnej.
2.    Możliwości twórcze dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
3.    Twórczy nauczyciel.
4.    Motywacja do nauki uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym.      

DR KRYSTYNA BARAŃSKA - DĘBIEC   
1.    Postawy rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego.
2.    Środowisko rodzinne dziecka z upośledzeniem umysłowym.
3.    Stymulacja dziecka upośledzonego umysłowo, głuchego lub autystycznego.      


DR MAŁGORZATA TROJAŃSKA   
1.    Rozwój społeczny młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym.
2.    Rozwój moralny młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
3.    Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych.
     

 


II ROK OLIGOFRENOPEDAGOGIKI – studia dzienne
rok akademicki 2005/06


DR BARBARA OSZUSTOWICZ   
1.    Integracja społeczna osób niepełnosprawnych.
2.    Trudności w nauce czytania i pisania.
3.    Religijność osób niepełnosprawnych.
      
DR JOLANTA BARAN   
1.    Dziecko niepełnosprawne w rodzinie.
2.    Dziecko niepełnosprawne w integracji.
3.    Terapia dziecka niepełnosprawnego.
      
DR KATARZYNA PARYS   
1.    Twórczość w edukacji specjalnej.
2.    Możliwości twórcze dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
3.    Twórczy nauczyciel.
4.    Motywacja do nauki uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym.
      
DR SŁAWOMIR OLSZEWSKI   
1.    Funkcjonowanie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
2.    Zaburzenia w zachowaniu tych osób ze szczególnym uwzględnieniem zachowań agresywnych.
3.    Percepcja świata i samego siebie u osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
4.    Osoba nauczyciela pracującego z dziećmi upośledzonymi umysłowo.
     
Zmieniony ( Tuesday, 11 April 2006 )