rok III semestr I
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 26 September 2008

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki

PLAN ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2008/2009

Rok studiów III studia stacjonarne semestr zimowy

Grupa 1


Grupa 2

poniedziałek

--------------------------

wtorek

800 -1115

Seminarium dyplomowe - dr E. Kochanowska, sala 002, z.aj.: 7,21.X; 4,25.XI; 9.XII; 6,20.I.

945 -1115

Seminarium dyplomowe - dr J. Bylica, sala 305

113 0– 1300

Psychoterapia

- ćwiczenia, dr J. Bylica, sala 501


1130 – 1300

Współczesne probl. patol. społecznej

- ćwiczenia, dr K. Dobija, sala 002

zajęcia do wyczerpania 15h

1315 – 1445

Współczesne probl. patol. społecznej

- ćwiczenia, mgr K. Dobija, sala 002

zajęcia do wyczerpania 15h


1315 – 1445

Psychoterapia

- ćwiczenia, dr J. Bylica, sala 501

Środa

1130 -1300

SEKSUOLOGIA

- ćwiczenia, mgr K. Grzybowska, sala 1051315 – 1445

SEKSUOLOGIA

- ćwiczenia, mgr K. Grzybowska, sala 105

1500 – 1715

Polityka socjalna i kuratela sądowa – wykład monograficzny. mgr D. Cader, sala 103

czwartek

900 – 1115

Metody badań pedag. w tym statystyczne

- ćwiczenia, dr S. Olszewski, sala 1051125 – 1340

Metody badań pedag. w tym statystycz.

- ćwiczenia, dr S. Olszewski, sala 105                                                                                                             

piątek

815 – 1130

Współczesne problemy patologii społecznej

-wykład, prof. zw. dr hab. Br. Urban, sala 103

zajęcia w dniach: 10.X; 21.XI; 12.XII; 9.I

8,00 – 1130

7' przer. 

Wybrane zagadnienia z psychiatrii i psychopatologii

- wykład monogr. mgr E. Pałczyńska, sala 103, zaj.: 3,17,24.X; 7,14,28.XI; 5XII,12.XII te zajęcia w dodatkowo uzgodnionym terminie; 16,23.I../łącznie z zaj. czwartkowymi 45 godzin/

1230 –1555

/12 min. przerwy/

Terapia pedagogiczna

- ćwiczenia, mgr G. Jonkisz, sala 201

zaj. 3,10,31.X; 7,21.XI; 5,19.XII;


1140 –1450

Terapia pedagogiczna

- ćwiczenia, mgr M. Wątroba, sala 002

zaj: 3,10,31.X; 7,21.XI; 5,19.XII;

9.I. /1h do 1225/.

1140 –1450

Seminarium dyplomowe - dr L. Godzwon, sala 105, zaj: 17,24.X; 14,28.XI; 12.XII; 16,23.I.; 9.I. /2h od 123 0-1400/


1645 –1900

Seminarium dyplomowe, dr M. Pałczyńska, s. 301, zaj.: 3,,24,.X; 7,14,28.XI; 5,12.XII; `9,16,23.I.;

Zmieniony ( Friday, 21 November 2008 )