rok III semestr I
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 26 September 2008

 

 

Plan zajęć na rok akademicki 2008 / 2009, semestr I, rok studiów III

Specjalność: Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika

 

Grupa 1

Grupa 2

Poniedziałek

 

8.00-11.45 Metodyka kształcenia integracyjnego, praktyka:

dr A. Buczek, Przedszk. Integrac. nr 2 ul. Łagodna, B-B.

gr. 1a, zaj.: 20.X 24.XI; 5.I.

gr.1b, zaj.: 27.X; 1.XII; 12.I.

8.00-11.25 Metodyka wychowania i nauczania osób

z głębszą niesprawnością intelektualną,

mgr J. Czader praktyka, SP nr. 17 B-B. ul. Bratków,

gr. 2a. : 13,27.X 24.XI; 8.XII; mgr M. Morszczyzna,

gr. 2b zaj.: 6,20.X; 3,17.XI; mgr J. Czader

8.00-11.45 Metodyka kształcenia integracyjnego, praktyka:

dr A. Buczek, Przedszk. Integrac. nr 2 ul. Łagodna, B-B.

gr. 2a, zaj.: 6.X 3,17.XI;

gr.2b, zaj.: 13.X; 8,15.XII;

12.15-13.45 – Wczesne wspomaganie rozwoju – wykład, mgr M. Hwang, s. 103

14.00-15.30 Wczesne wspomaganie rozwoju, ćw.,

mgr M. Hwang, s. 101

15.40-17.10 Metodyka kształcenia integracyjnego, ćw.,

 dr A. Buczek, s. 002

14.00-15.30 Metodyka kształcenia integracyjnego, ćw.,

 dr A. Buczek, s. 002

15.40-17.10 Wczesne wspomaganie rozwoju, ćw.,

mgr M. Hwang, s. 101

17.20-18.10Seminarium dyplomowe, gr. 2b

dr A. Buczek s. 002, 19,26.I. Sem. można przeprowadzić:

w godz.: 10.30-12.00

Wtorek

9.00 – 10.30 Metodyka pracy logopedycznej,

 mgr E. Szmaglińska, praktyka, SP 17 B-B ul. Bratków

gr. 1a. zaj.: 7,21.X; 4.XI;

gr. 1b. zaj.: 14,28.X, 18..XI;

11.15-14.25 Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością, ćw., dr D. Wolska, s. 106

 zaj.: 7,21.X; 4,25.XI; 9.XII;godz 11,15-13,15

15.00-18.00 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej w ośrodkach specjalnych, praktyka, mgr E. Szmaglińska,

 OSW B-B ul. Filarowa

gr. 1a zaj. co 2 tyg. 7.X

gr. 2b zaj. co 2 tyg. 14.X, po 5x, do wyczerpania 20 godz.

 

9.00-12.10 Seminarium dyplomowe, gr. 2a,

dr B. Oszustowicz, s. 004, zaj.: 14,28.X; 18.XI;2,16.XII; 13,27.I.

11.45-13.25           Metodyka pracy logopedycznej,

mgr E. Szmaglińska, praktyka, SP 17 B-B ul. Bratków

gr. 2a. zaj 7,21.X; 4.XI;

gr. 2b. zaj.: 14,28.X, 18.XI;

14.35-17.45 Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością,

 ćw., dr D. Wolska, s. 106

zaj.: zaj.: 7,21.X; 4,25.XI; 9.XII;godz 15,50-17,50

  Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością, wykład., dr D. Wolska, s. 303

9.X II godz 13,25-15,40 i 6.I godz 12,20-17,15

 

Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej w ośrodkach specjalnych, wykład, mgr E. Szmaglińska, s. 303, zaj.; 13.I12,15-16,10; 27.I.12,15-15,30,-3godz.

12.15-14.45 Metodyka pracy logopedycznej, wykład, mgr E. Szmaglińska, s. 303, zaj.: 2,16.XII;

Środa

7.50-8.35 Metodyka pracy logopedycznej, ćw.,

 mgr E. Szmaglińska, s. 301,

8.45-10.15 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej

w ośrodkach specjalnych, ćw., mgr E. Szmaglińska, s. 301

do wyczerpania 25 godz.

 

10.25-11.10 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej w ośrodkach specjalnych, wykład, mgr E. Szmaglińska, s. 301

11.15-12.00 Metodyka pracy logopedycznej, wykład, mgr E. Szmaglińska, s. 201, 14 i 21.I. zaj.: 8.45-12,00 i 12.10-15.20

 

 

 

12.05-12.50 Metodyka pracy logopedycznej, ćw.,

 mgr E. Szmaglińska, s. 303, 14 i 21.I. zaj.: 15,30-16,15

13.00-14.30 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej

w ośrodkach specjalnych, ćw., mgr E. Szmaglińska, s. 301

do wyczerpania 25 godz.

15.00-18.00 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej w ośrodkach specjalnych, praktyka, mgr E. Paszek,. OSW B-B ul. Filarowa

gr. 2a zaj. co 2 tyg. 1.X

gr. 2b zaj. co 2 tyg. 8.X, po 5x, do wyczerpania 20 godz.

Czwartek

8.00-11.25 Metodyka wychowania i nauczania osób z głębszą niesprawnością intelektualną, mgr E. Szmaglińska , praktyka:

gr.1a. zaj. 9,23.X; 6,20.XI;

 gr.1b zaj.: 2,16,30.X; 13.XI;

SP nr 17 B-B, ul. Bratków

12.15-13.52 Arteterapia, ćw., dr B. Kasza, s. 102,

 zaj.: 9,23.X; 6,20.XI; 4,18.XII; 15.I. /łacznie15h/

 

9.00-10.30 i 10.35-12.05 Metodyka wychowania i nauczania osób z głębszą niesprawnością intelektualną, ćw.,

dr M. Kościółek, s. 102, zaj. w dniach wykładu,

 /22.I. 10.30-12.00/

10.25-12.02 Arteterapia, ćw., dr B. Kasza, s. 102,

 zaj.: 9,23.X; 6,20.XI; 4,18.XII; 15.I./łacznie15h/

12.15-13.45 Metodyka wychowania i nauczania osób z głębszą niesprawnością intelektualną, wykład, dr M. Kościółek, s. 103, zaj.: 2,16,30.X; 13,27.XI; 11.XII; 8.I; 22.I. / 1h , 12.15-13.00/

14.00 – 17.25 Seminarium dyplomowe, dr S. Olszewski, s. 105

zaj.: . 9,23.X; 6,20.XI; 4,18.XII; 15.I, /12 min. przerwy/

14.00-15.30 i 15.40-17.10 Metodyka wychowania i nauczania osób z głębszą niesprawnością intelektualną, ćw.,

dr M. Kościółek, s. 102,

 zaj. w dniach wykładu /22.I. 13.15-14.45/

 

17.30-20.35 Metodyka kształcenia integracyjnego, wykład, dr E. Dyduch, s. 202, zaj.: 9.X; 20.XI; 18.XII; 8.I.

Piątek

8.00-11.10 Metodyka kształcenia integracyjnego, wykład, dr E. Dyduch, s. 202, zaj.: 10.X; 21.XI; 19.XII; 9.I.

8.00-11.15 Muzykoterapia, ćw., mgr A.Gietner, s. 402,

zaj.:,24.X; 7,28.XI; 12.XII.

 

11.20-14.25 Seminarium dyplomowe, dr K. Parys, s. 401,

zaj.:17,31.X; 7,21.XI; 5,19.XII; 9.I; 23.I. / 2h, 11.20-12.50 /

 

12.20-15.45           Pedagogika zabawy, ćw., dr M. Trojańska, s. 106,

 zaj .: 3,10,24.X; 14,28.XI; 12.XII; 16.I. /30h/

 

16.25-18.02 Biblioterapia, ćw., dr L. Ippoldt, s. 403,

 zaj .: 3,10,24.X; 14,28.XI; 12.XII; 16.I. /łącznie 30h/

 

 

 

11.20-14.30 Muzykoterapia, ćw., mgr A.Gietner,

s. 402, zaj.:,24.X; 7,28.XI; 12.XII.

 

11.20-14.43 Pedagogika zabawy, ćw., dr M. Trojańska,

s. 106, zaj.: 17,31.X; 21.XI; 5,19.XII; 9.I;

23.I. 12.20-15.43, /dolicz. po 13 min., do 30h/

14.40-16.17 Biblioterapia, ćw., dr L. Ippoldt, s. 403,

 zaj .: 3,10,24.X; 14,28.XI; 12.XII; 16.I. /łącznie 30h/

       

 

Zmieniony ( Friday, 07 November 2008 )