rok III semestr I
Napisa�: Maciej Muras   
Wednesday, 24 September 2008

Plan zajęć na rok akademicki 2008/09, rok studiów III, semestr I

Specjalność: Matematyka z informatyką

<> 

Grupa 1

Grupa 2

Uwagi

 

Poniedziałek

8.00-10.25 gr. a Śródroczna prakt. przedm.- metod., mgr J. Klajmon, Gim.16 B-B
  


 

Wtorek

8.45-11.00 Rach. prawdop. z elem. statystyki matemat., wykład, prof.dr hab. H. Kąkol, s 203L


 

11.15-12.45 Semin. z rozw. zadań

 prof.dr hab. H. Kąkol, s. 203L

13,00-13,45 Programowanie obiekt., wykład, dr S. Herma, 206L

14,00-15,30 Programowanie obiekt.,

ćw. lab., dr S. Herma, s.206L

  


 

Środa

8.50-10.20 Proseminarium, dr H. Pieprzyk, s. 109L

8.00-10.30 gr.b Śródroczna prakt. przedm.-metodyczna, mgr W. Mąka Gim 11 B-B

 ul. E. Plater 

11.30-12.15 Dydaktyka matematyki, wykład, dr H. Pieprzyk, s. 109L


 

12.25-13.55 Dyd. mat. ćw., dr H.Pieprzyk, s. 109L 

Czwartek

8.00-9.30 Analiza matem., ćw.

dr hab. R. Badora, s. 201L

10,30-12.45 Rach. prawd. z elem. statystyki,

ćw., mgr J. Klajmon, s. 108L 
 

 

Fizyka z astron. ćw. lab. Plac fabr. B-B

dr M. Linek 

14,35-16,05 gr. b

13.00-14.30 gr. a

16,10-16,55  Fizyka z astronomią, wykład, dr M. Linek, s. Plac fabryczny, 5 spotkań, pozostałe 10 w następnym semestrze  

9,35-10,20 Analiza matematyczna, wykład, dr hab. R. Badora, s. 201L


 


 

Piątek

8.00-8.45 Algebra, wykład, dr E. Kurcius, s. 201L


 

8.50-9.35 Geometria, wykład, dr E. Kurcius, s. 201L

 

9.45-11.15 Algebra, ćw., dr E. Kurcius,

s. 201L 

11.25-12.10 Geom. ćw., dr E. Kurcius,

s. 201L 

12.20-13.50 Proseminarium, dr T.Ratusinski, s.206L 
         

 

Zmieniony ( Friday, 10 October 2008 )