Top Module Empty
GŁÓWNA
Informacje ogólne PDF Drukuj E-mail

Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej powstało w roku 1991. Obecnie kształci w czterech specjalnościach:


 

Bielskie Kolegium jest obecnie największą tego typu placówką w kraju. Kształci się tutaj ponad 1100 studentów (z czego niecałe 500 osób w trybie zaocznym).

Kadrę naukową Kolegium tworzą w przeważającej większości (ok. 80%) pracownicy akademiccy uczelni patronackich oraz Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wśród wykładowców znajduje się 17 profesorów i docentów oraz 38 doktorów.

Kolegium Nauczycielskie posiada bardzo dobrą bazę lokalową. Obejmuje ona dwa budynki: nowo wybudowany przy ul. Krakowskiej 30 (zajęcia są tu prowadzone od 1998r.) oraz zabytkowy przy ul. Legionów 25 (mieściła się tutaj pierwsza polska szkoła w Białej Krakowskiej oddana do użytku w 1898 roku).

Kolegium oferuje również możliwość zdobycia różnorodnej wiedzy dodatkowej, wykraczającej poza podstawy programowe. Dzięki temu słuchacze mogą nabyć kwalifikacje, które podniosą ich wartość na rynku pracy.

Proponujemy m.in.:

  • zajęcia z foniatrii
  • przeszkolenie pozwalające na pracę w placówkach wakacyjnego wypoczynku dla dzieci
  • kursy komputerowe - możliwość korzystania z internatu
  • kursy efektywnwgo uczenia się
  • zajęcia fakultatywne
  • udział w pracach badawczych
  • kontakty międzynarodowe
  • obóz integracyjny
  • internetowy dostęp do zbiorów bibliotek uniwersyteckich
  • pełne uczestnictwo w życiu społeczności studenckiej

 

Studia stacjonarne i zaoczne realizują ten sam program. Istnieje możliwość kontynuacji nauki w celu uzyskania tytułu magistra na uczelniach patronackich.

 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg

Kanały info KN BB

Wybierz standard:
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.