Top Module Empty
GŁÓWNA
Baza lokalowa PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Jarosław Zięba   
Sunday, 27 November 2005

Kolegium Nauczycielskie posiada bardzo dobrą bazę lokalową. Obejmuje ona dwa budynki: nowo wybudowany przy ul. Krakowskiej 30 (zajęcia są tu prowadzone od 1998r.) oraz zabytkowy przy ul. Legionów 25 (mieściła się tutaj pierwsza polska szkoła w Białej Krakowskiej oddana do użytku w 1898 roku). Do  budynku przy u. Legionów 25 w latach 2005-2006 dobudowano salę sportową.

Przejdź do:

 

Budynek przy ul. Krakowskiej 30

Budynek przy ul. Krakowskiej 30

Budynek ukończony został w 2002 r., zajęcia dydaktyczne odbywają się tutaj od 1998 roku i jest jednym z najlepiej wyposażonych obiektów edukacyjnych w regionie.

Budynek podzielony jest na:
 • część dydaktyczną obejmującą:
 • 14 sal wykładowych o powierzchni 50 do 63  m kw..
 • 2 aule na  110 miejsc każda
 • 2 pracownie komputerowe (16 i 14 stanowisk)
 • salę treningową psychoterapii i terapii pedagogicznej
 • 2 czytelnie oraz magazyn biblioteczny
Aule wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny pozwalający na wykorzystanie najnowszych metod wizualizacji (możliwość wyświetlania na projektorze materiałów z DVD, komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, kamery, wideo, telewizji, wizualizera oraz kamery umieszczonej w auli na stałe). Kolegium posiada możliwość transmisji wykładów z auli do innych sal dydaktycznych oraz do sieci internet.
Jedna z auli wyposażona jest w sprzęt umożliwiający tłumaczenia symultaniczne w dwóch językach równocześnie.
Także 6 sal wykładowych wyposażonych jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny.
Jedna z sal wyposażona jest w tablicę interaktywną.  Za jej pomocą teksty i grafiki kreślone na tablicy bądź podręcznym tablecie mogą być zapisywane i przekształcane w komputerze.
W budynku znajdują się 2 pracownie komputerowe. Posiadają odpowiednio 16 i 14 stanowisk oraz dodatkowy sprzęt wykorzystywany w procesie dydaktycznym (skanery, kamery internetowe itp.). 
Obie pracownie oraz wszystkie sale dydaktyczne połączone są w lokalną sieć komputerową. Każda sala ma także dostęp do internetu (szybkie łącze o przepustowości 6 Mb/s).
Jedną z pracowni Kolegium otrzymała w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół” – edycja 2006 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podobne pracownie znajdują się w większości polskich szkół, co pozwala na dobrze przygotowanie słuchaczy kolegiów - przyszłych nauczycieli do warunków pracy w szkołach.
 • Dom Studenta posiada 60 miejsc w pokojach 1, 2 i 3 osobowych. Każdy segment (obejmujący 7 lub 9 miejsc) posiada własną łazienkę, toaletę i kuchnię wyposażoną w chłodziarkę i kuchenkę mikrofalową.

Do dyspozycji studentów pozostaje Klub Studencki.

Dodatkowo 14 miejsc noclegowych przeznaczonych jest dla zamiejscowej kadry dydaktycznej.

Dom Studenta posiada własną pralnię i suszarnię.

 

 • część administracyjną obejmującą:
 • pomieszczenia dla dyrekcji
 • sekretariaty studiów dziennych i zaocznych
 • księgowość
 • pokój nauczycielski
 • salę narad
W budynku znajdują się także bufet i stołówka z nowoczesnym zapleczem.

Na terenie szkoły znajduje się parking na 50 miejsc.

Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych (w części dydaktycznej winda dla niepełnosprawnych, ubikacje, dostępność sal oraz czytelni,  w Domu Studenta platforma do transportu niepełnosprawnych oraz przystosowany jeden segment).

 
Budynek przy ul. Legionów 25 

Budynek KN przy ul. Legionów 25

Budynek przy ul. Legionów 25. Budynek jest obiektem zabytkowym,  w którym mieściła się pierwsza polska szkoła w Białej Krakowskiej oddana do użytku w 1898 roku.  W latach 2001-2003 zostało przeprowadzonych tutaj kilka remontów. W latach 2005-2006 do budynku dobudowana została sala gimnastyczna oraz pracownia stymulacji rozwoju dziecka niepełnosprawnego wraz z zapleczem.

 
Na 4 kondygnacjach znajduje się:

 • biblioteka (wypożyczalnia)
 • 6 sal wykładowych o pow. 52 do 69 m2
 • 2 pracownie komputerowe wyposażone odpowiednio w 16 i 12 stanowisk
 • sala ćwiczeń (siłownia)
 • sekretariat
 • pokój nauczycielski

 3 sale wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny. W jednej z sal znajduje się tablica interaktywna.

Jedna z pracowni komputerowych zorganizowana jest w sposób gniazdowy przeznaczony do pracy grupowej. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne połączone są w lokalną sieć komputerową z dostępem do internetu.

 W budynku znajduje się bufet i stołówka.


Sala sportowa

budynek sali sportowej

 
W październiku 2006 roku do użytku oddano  salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz pracownią stymulacji rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Kompleks sportowo-rehabilitacyjny połączony jest przewiązką z budynkiem przy ul. Legionów 25. Wybudowany został w 75% ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

W obiekcie znajduje się sala gimnastyczna o wymiarach 29*13,5 m przeznaczona do ćwiczeń oraz gier zespołowych wraz z szatniami, magazynami oraz gabinetem nauczycieli.

W kompleksie znajduje się także jedyna tego typu w regionie pracownia stymulacji rozwoju dziecka niepełnosprawnego, w której prowadzone mogą być zajęcia wczesnej stymulacji rozwoju dziecka. Obecnie finalizowana jest umowa o współpracy z miastem Bielsko-Biała, na podstawie której z pracowni korzystać będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w zamian za prowadzenie dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego zajęć praktyki pedagogicznej we wspomnianej pracowni.

 Bazę sportową Kolegium uzupełnia siłownia, która wyposażona jest w:

 • zestaw wielofunkcyjny na 15 osób do ćwiczeń rehabilitacyjnych i sportowych
 • zestaw wielofunkcyjny siłowy
 • urządzenia do kształtowania i kontroli fizjologii wysiłku (2 bieżnie elektryczne i 2 rowery) wysokiej jakości

 

Biblioteka

Biblioteka KN

 

 Biblioteka Kolegium składa się z wypożyczalni (znajdującej się w budynku przy ul. Legionów 25) oraz dwóch czytelni (ogólnej oraz literacko-językowej i czasopism znajdujących się w budynku przy ul. Krakowskiej 30). Księgozbiór biblioteki obejmuje ponad 40 tys. woluminów oraz ok. 80 tytułów czasopism, głównie związanych ze specjalnościami prowadzonymi w Kolegium. Księgozbiór jest znacząco powiększany - co roku na zakupy książek Kolegium przeznacza ok. 120 tys. zł, co pozwala na zakup ok. 4-5 tys. pozycji.

Bilioteka jest w pełni skomputeryzowana, a katalogi biblioteczne dostępne są również w internecie. Zarówno w wypożyczalni jak i w czytelniach znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do internetu (ogółem 11 stanowisk).

Zmieniony ( Wednesday, 06 February 2008 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg

Kanały info KN BB

Wybierz standard:
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.