Top Module Empty
GŁÓWNA
Spotkania z literaturą PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Jarosław Zięba   
Tuesday, 18 January 2011
prof. Stanisław Gawliński

Czy literatura jest dzisiaj ważna? W jaki sposób nazywa świat, jaką pełni rolę? Czy wpływa na rzeczywistość? A może jej zadania są zupełnie inne? To pytania, które - choć brzmią banalnie – ciągle wydają  się istotne. Zwłaszcza zaś aktualne w odniesieniu do dzieł literackich powstających w ostatnim półwieczu, ponieważ to literatura nam współczesna w  mniejszym czy większym stopniu szczególnie nas dotyka. Dlatego też wymyśliliśmy w Kolegium cykl spotkań, podczas których będziemy poruszać zagadnienia ważne, wymagające ustosunkowania się do nich, nie tylko z literaturoznawczego punktu widzenia. Chcemy także dać możliwość wypowiedzenia się młodzieży licealnej i naszym studentom – to z jednej strony okazja do sprawdzenia się w roli referenta, z drugiej możliwość wymiany poglądów i dyskusji w szerszym gronie.
 
 

Pierwsze spotkanie, którego temat brzmiał: „Literatura zaangażowana socrealizmu a literatura opozycji lat 80-tych”, odbyło się 14 stycznia w budynku Kolegium Nauczycielskiego przy ul. Krakowskiej. Wzięli w niej udział uczniowie bielskiego Liceum Ogólnokształcącym im S. Żeromskiego pod opieką polonisty Jerzego Marka oraz studenci II i III roku specjalności język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem.

Formuła spotkań przewiduje wystąpienia uczniów, studentów KN oraz prelekcję zaproszonego gościa, pracownika naukowego. W piątek młodzież licealną reprezentowały dwie referentki: Anna Stańczak, która mówiła o „Rozmowach polskich latem 1983 roku” Jarosława Marka Rymkiewicza oraz Elżbieta Foltyniak – komentowała „Raport o stanie wojennym”  Marka Nowakowskiego. Następnie swoje teksty wygłosiły studentki KN: Agnieszka Chrobak Martyna Strózik. Pierwszy z referatów dotyczył powieści Tadeusza Konwickiego „Rzeka podziemna, podziemne ptaki”, drugi natomiast tomiku Wisławy Szymborskiej „Dlatego żyjemy”. Po krótkiej przerwie prof. dr hab. Stanisław Gawliński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i opiekun naukowy specjalności w KN wygłosił referat prezentujący główny temat spotkania. Rozważając zagadnienie zaangażowania pisarzy okresu socrealizmu, zestawił ich twórczość z poezją i prozą lat 80-tych. Profesor akcentował wagę okoliczności powstawania tych tekstów oraz mówił o podobieństwach i różnicach postaw oraz motywacji twórców.
 

 
Ostatnią część spotkania stanowiło omówienie wystąpień, referentki odpowiadały na pytania zadawane przez wykładowców: dr Dorotę Siwor, Jerzego Marka oraz prof. Stanisława Gawlińskiego, którzy komentowali również poszczególne teksty, podkreślając jednogłośnie wysoki poziom wszystkich wystąpień. Najciekawsze wydaje się pytanie z sali – co dla młodego pokolenia, rozpoczynającego swą przygodę z literaturą, znaczą teksty o tej przeszłości, na ile mogą oni włączyć się do dyskusji o tamtych czasach - dla części uczestników spotkania tak odległych, dla innych tak bliskich i własnych. Mimo że nasza mini-konferencja trwała kilka godzin, raczej zaczęliśmy rozmowę niż ją skończyliśmy – stąd nadzieja, że spotkanie będzie inspiracją do dalszych przemyśleń.
 

 
Zmieniony ( Tuesday, 18 January 2011 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg

Kanały info KN BB

Wybierz standard:
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.