Top Module Empty
GŁÓWNA
Inny - Obcy? Spotkania z literaturą. PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Jarosław Zięba   
Monday, 21 March 2011
 
Czym jest inność? …… To coś, co z jednej strony pociąga i fascynuje, z drugiej budzi lęk i niechęć. Zakłada przede wszystkim konieczność porównania – inny od czegoś, ale też wskazuje opozycję znany – nieznany, swój – nie-swój. Pojęcie samo w sobie nie oznacza wartościowania, mówiący nie musi ujawniać żadnego stosunku do określonego tym epitetem obiektu. W praktyce jednak – właśnie ze względu na tę opozycję zawartą w polu semantycznym innego - często inny – oznacza obcy. Czy rzeczywiście i czy musi tak być? Jakie konsekwencje kulturowe niesie ze sobą postawienie znaku równości między tymi określeniami?
 
Nad tymi właśnie problemami zastanawiali się wspólnie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie oraz studenci specjalności: język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem w KN. Mini-konferencja odbyła się 17 marca   w ramach cyklu” Spotkania z literaturą” . Cieszyniacy pod opieką polonistek: Katarzyny Michałek i Patrycji Łyżbickiej, przygotowali wystąpienia dotyczące prozy Stefana Chwina. O inności Hanemanna mówił Paweł Krzywoń – Majewski, wskazując na uwarunkowania historyczne a zarazem  wyobcowanie związane z osobistym doświadczeniem bohatera. Z  kolei Izabela Krzywda omówiła powieść „Złoty pelikan” poruszając między innymi kwestię bezdomności bohaterów jako możliwego wariantu inności.
Studentki reprezentujące Kolegium Nauczycielskie podjęły dwa różne wątki nadrzędnego tematu spotkania. O wyobcowaniu wynikającym z indywidualnych wyborów, choć również motywowanym okolicznościami historycznymi  mówiła  Monika Drewniana – analizując przykłady z prozy Tadeusza Konwickiego. Referentka zwróciła uwagę na artystyczny aspekt kreacji narratora-bohatera tej prozy. Natomiast Barbara Bednarz poruszyła bardzo ciekawy i głośny ostatnio temat   stereotypów narodowych w relacjach Czechów i Polaków. Odwołując się do książek Mariusza Szczygła „Gottland” i „Zrób sobie raj” zastanawiała się nad schematami w naszym myśleniu o południowych sąsiadach oraz stawiała pytanie, czy można mówić o obcości we wzajemnych relacjach.
Po krótkiej przerwie na kawę referat pt. „Wokół doświadczenia emigracyjnego w dwudziestowiecznej literaturze polskiej (i nie tylko)”  wygłosiła dr Dorota Siwor, koncentrując się na odczuciach i refleksjach emigranta, który opuszczając – z różnych względów - własny kraj, spotyka się z odmiennością przede wszystkim w sferze kultury i tożsamości narodowej bądź etnicznej i daje temu wyraz w dziele literackim. Omówiła obraz Polaków i Francuzów  w „Szkicach piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego, wskazując jak traktuje autor inność oraz  określając jego stosunek do własnej tożsamości i do odmienności ludzi, wśród których się znalazł. Referentka scharakteryzowała również problematykę związaną z Innym w kontekście pojęcia Formy w „Dzienniku” Witolda Gombrowicza. O wyobcowaniu mówiła odnosząc się doświadczeń pokolenia zmuszonego do wyjazdu ze swych stron rodzinnych  - np. Kresów  - nurt małych ojczyzn reprezentuje książka Aleksandra Jurewicza „Lida”.  Jako inny przykład opisu doświadczeń emigracyjnych Dorota Siwor przywołała powieści Wilhelma Dichtera „Lekcja angielskiego” oraz Dobravki Ugresić „Ministerstwo Bólu”.
     Po wysłuchaniu wystąpień zadawano pytania referentom. Szczególne zainteresowanie wzbudziło porównanie Gdańska i Cieszyna – wskazane przez Pawła Krzywonia –Majewskiego oraz problem różnic między Polakami a Czechami w stosunku do własnej narodowej tożsamości.
    Spotkanie zakończyło się konkluzją, że poruszone tu zagadnienia są interesujące i warto byłoby dyskusję kontynuować.  

Zmieniony ( Monday, 21 March 2011 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg

Kanały info KN BB

Wybierz standard:
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.