Top Module Empty
GŁÓWNA
Kolegium zasłużone dla Województwa Śląskiego PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Jarosław Zięba   
Tuesday, 18 October 2011
Wręczenie Odznaki
 Andrzej Kamiński przekazuje Odznakę na ręce Dyrektora Józefa Mamorskiego.
Foro: Paweł Sowa/Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej
 
Podczas uroczystości 20-lecia bielskiego Kolegium Nauczycielskiego placówka nagrodzona została Złotą Odznaką Honorową "Za zasługi dla Województwa Śląskiego".  Indywidualne nagrody i wyróżnienia wręczono także pracownikom Kolegium.

Na ręce Dyrektora Kolegium Józefa Mamorskiego Złotą Odznakę Honorową "Za zasługi dla Województwa Śląskiego" przekazał wiceprzewodiczący Sejmiku Województwa Śląskiego, a zarazem wiceprzewodniczący kapituły odznaki "Za zasługi dla Województwa Sląskiego" Andrzej Kamiński. Podczas wręczania tak  argumentował przyznanie wyróżnienia: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej jest największym zakładem kształcenia nauczycieli w kraju. Od 1991 roku, kiedy powstało, wielokrotnie było ono wysoko oceniane za efekty dydaktyczne i organizacyjne. (...) Absolwenci Kolegium są poszukiwanymi pracownikami szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Mocna pozycja absolwentów na rynku pracy wynika z nieustającego doskonalenia programów nauczania, wprowadzania nowoczesnych programów i metod nauczania oraz doskonalenie kadry zatrudnionej w placówce. (...) ielskie Kolegium jest wiodącą w regionie i licząca się w skali kraju jednostką w problematyce związanej z przygotowaniem przyszłych nauczycieli do efektywnego stosowania technologii społeczeństwa informacyjnego. Dużym atutem Kolegium Nauczycielskiego jest baza lokalowa i wyposażenie dydaktyczne. Budynek przy ul. Krakowskiej 30 jest jednym z najlepiej wyposażonych obiektów oświatowych w regionie.
 
Podczas jubileuszu odznaczenia i nagrody otrzymali także pracownicy Kolegium. Dyrektor Józef Mamorski, wicedyrektor Tadeusz Łyszczek oraz zastępca dyrektora Jarosław Zięba wyróżnieni zostali srebrnymi Odznakami "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego".  Z kolei kierownik biblioteki Kolegium Anna Dobosz otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Na liście nagrodzonych znaleźli się też wieloletni opiekunowie naukowi specjalności resocjalizacja oraz język polski: prof. dr hab. Bronisław Urban oraz prof. dr. hab. Stanisław Gawliński. Obaj profesorowie otrzymali Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego.
Zmieniony ( Tuesday, 18 October 2011 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg

Kanały info KN BB

Wybierz standard:
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.