Top Module Empty
GŁÓWNA
Inny - Obcy? Spotkań z literaturą ciąg dalszy PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Jarosław Zięba   
Monday, 23 January 2012
 Podczas spotkania
Zapoczątkowany w ubiegłym roku akademickim przez wykładowców i studentów specjalności język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem cykl „Spotkań z literaturą” zdominowany został przez temat inności. Kontynuujemy zatem mini – konferencje, podczas których spotykają się uczniowie wybranych liceów regionu i słuchacze Kolegium, by mówić o tekstach literackich traktujących o szerokim kręgu zagadnień związanych z pojęciem Innego. Tym razem problematyka szczegółowa ujęta została w tytuł: Bohater wyalienowany w literaturze. Samotny – Inny.
 Spotkaliśmy się - tradycyjnie już w siedzibie KN przy ul. Krakowskiej - 20 stycznia. Gościliśmy w Kolegium uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Kętach pod opieką polonistek: Krystyny Bylicy i Ewy Słońskiej.  
 

Interesowała nas przede wszystkim sytuacja bohatera odczuwającego wyobcowanie w kręgu otaczającej go wspólnoty. Wyobcowanie zrodzone z różnych przyczyn i przynoszące odmienne skutki. Utwory, o których była mowa, powstały w większości współcześnie, jednak kontekstem dla nich są zarówno koncepcje XX-wieczne, jak i romantyczne. Licealiści zajęli się bohaterami literackimi samotnymi nie z wyboru a w wyniku niesprzyjających okoliczności. Anna Górkiewicz mówiła o powieści dla młodzieży autorstwa Klary Jarunkovej „Mściciel”. Charakteryzując postać Duszana podkreśliła destrukcyjną rolę, jaką odegrała najbliższa rodzina w życiu bohatera. Wskazała, iż stan psychiczny chłopca jest wynikiem niezaspokojonej potrzeby akceptacji i uczuć. Dominik Gąsior pokazał na przykładzie znanej noweli Marii Konopnickiej „Mendel Gdański”, w jaki sposób odmienność religijna i kulturowa staje się podstawą wyobcowania.
Studentki Kolegium skoncentrowały się na utworach, w których bohater jest jednocześnie narratorem - podmiotem utworu a kreacja tych postaci zostaje ściśle spleciona z biografią autorów. Referat Magdy Stolarczyk nosił tytuł: „Ucieczka przed Formą, czyli Inność – Obcość w ‘Dzienniku’ Gombrowicza”. Autorka podjęła rozważania dotyczące kluczowego dla pisarza pojęcia Formy w kontekście doznań narratora. Wychodząc od myśli Emmanuel Levinasa rozważała Gombrowiczowską ucieczkę przed formą jako celowe i w pełni zamierzone dążenie do inności i obcości. Cytując wypowiedź z „Dziennika”: Bądź zawsze obcy! Bądź niechętny, nieufny, trzeźwy, ostry i egzotyczny – podkreśliła jak mocno inność ukazywana jest tu jako stan pożądany. Referentka wskazała kilka aspektów doznawania obcości: w kategoriach psychologicznej i kulturowej tożsamości ‘Ja’ oraz płciowości. 
Daria Skęczek  przedstawiła referat na temat: Rafał Wojaczek – niedoceniany, utalentowany kaskader literatury vs społeczeństwo. O twórczości poety mówiła przede wszystkim w kontekście biografii, wskazując na te fakty z jego życia, które bądź wpływały na jego wyobcowanie, bądź też o nim świadczyły. Akcentując sprzeczność doznań autora wierszy wyrażoną w wielokrotnie w wypowiedziach ich podmiotu wskazywała także rolę, jaka odgrywało poczucie odmienności – o proweniencji zapewne romantycznej.
Zgodnie z formułą naszych spotkań wykład wygłosił prof. Stanisław Gawliński, który tym razem mówił o alienacji w kontekście koncepcji artystycznych i światopoglądowych, nawiązując m.in. do poglądów J.P.Sartra. Wywód prezentujący tło literackich kreacji bohaterów wyobcowanych profesor Gawliński poprał przykładami prozy Andrzeja Stasiuka („Dojczland”), Edwarda Redlińskiego („Szczuropolacy”) i Janusza Rudnickiego („Cholerny świat”).
Spotkanie zakończyło się dyskusją, tym razem jednak pytali i komentowali wyłącznie wykładowcy Kolegium: Jerzy Marek i Dorota Siwor. Aby umożliwić namysł nad poruszonymi zagadnieniami, ustalono wymianę pytań i odpowiedzi za pośrednictwem Internetu. 
Goście spotkania 

Spotkania z literaturą stały się częścią większej całości, która obejmuje m.in. dwa duże przedsięwzięcia: „Czuli barbarzyńcy. O kulturze czeskiej w wieku XX” i "Lubię być obcy - o Rafale Wojaczku raz jeszcze” .  Szczegółowo programy obu imprez podamy wkrótce. Trwa także Konkurs Literacki Inny –Obcy? adresowany do licealistów (więcej o konkursie ).
Zmieniony ( Monday, 23 January 2012 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg

Kanały info KN BB

Wybierz standard:
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.