Top Module Empty
Seminarium dyplomowe PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
III/7
PRZEDMIOTSeminarium dyplomowe
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ60 godzin ćwiczeń - zaliczenie
ROK (SEMESTR)Rok III – (Vi VI) 
 CELE KSZTAŁCENIA:- przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia badań empirycznych;- praktyczne zastosowanie poszczególnych technik badawczych (stosowanych w naukach społecznych) w badaniach zjawisk patologii społecznej;- nauka zasad doboru próby, konstrukcji kwestionariuszy, realizacji badań w terenie,    kodowania, obliczania, interpretowania oraz przedstawiania wyników.- tworzenie własnych projektów badawczych z wykorzystaniem poszczególnych technik;- nabywanie umiejętności gromadzenia literatury oraz zasad jej prezentacji w pracach naukowych. 
MATERIAŁ NAUCZANIA: Tematyka pracy dyplomowej zatwierdzana jest przez prowadzącego grupę seminaryjną. 
 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.