Top Module Empty
Seksuologia PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
III/5
PRZEDMIOTSeksuologia
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ60 godzin ćwiczeń - zaliczenie
ROK (SEMESTR)Rok III – (V i VI) 
 CELE KSZTAŁCENIA:najważniejszymi celami przedmiotu jest poznanie i zrozumienie przez słuchaczy podstawowych pojęć i zjawisk wybranych zagadnień seksuologii, kształcenie umiejętności obserwacji, poznanie człowieka i jego problemów oraz mechanizmów regulujących stosunki między ludźmi. Bardzo istotnym elementem wykładów seksuologii jest kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego i twórczego myślenia. Zrozumienie znaczenia w kształtowaniu kontaktów międzyludzkich więzi seksualnych. 
MATERIAŁ NAUCZANIA:Podstawowe pojęcia i zjawiska wybranych zagadnień seksuologii. Rozwój emocjonalno- seksualny rozwój człowieka. Granice i normy patologii seksualnych. Społeczno kulturowe źródła konfliktów i zaburzeń emocjonalno-seksualnych. Seks w kulturach Europy, Wschodu, Orientu.. Psychofizjologia seksuologii. Specyfika potrzeb seksualnych. Socjologia seksu. Czynniki warunkujące zachowania seksualne człowieka. Moralne aspekty wychowania seksualnego. Postawy wobec ciała i zachowań seksualnych. Biorytmy seksualne. Psychoterapia w odniesieniu do seksu. Trening interpersonalny. Seksuologia medyczna i jej specyfika. Seks i uczucia. 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Zaliczenie końcowe na ocenę po dwóch semestrach. 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Kolokwium sprawdzające wiadomości na koniec drugiego semestru. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU: 
LITERATURA:
 1. Aleksandrowicz Zaburzenia nerwicowe, Wyd. Lek. PZWL 1998
 2. Cendrowski Z. Trawińska M. popularny słownik wychowania prorodzinnego i seksualnego, Agencj Promo – Lider 1996
 3. Glaser D. Frost S. Dziecko seksualnie wykorzystywane, Wyd. Lek. PZWL 1995
 4. Hooper A. Intymność seksu, Grupa Wydawnicza Bertelsmann PWN 2001
 5. Imieliński Kazimierz red. Seksuologia społeczna, PWN 1977
 6. Imieliński Kazimierz Erotyzm, PWN 1970
 7. Imieliński Kazimierz Zaburzenia seksualne, PZW lek. 1987
 8. Lew-Starowicz Zbigniew Leczenie czynnościowych zaburzeń seksualnych, PZW 2001
 9. Shakti Gawin Za głosem intuicji, Medium 1984
 10. Seks i wychowanie Ludowa  Spółdzielnia Wydawnicza 1984
 11. Trawin S. Protter B. Dewiacje seksualne, Wyd. Lek. PZWL 1995
 12. Wisłocka Michalina Sztuka kochania, Iskry 1984
 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.