Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Sekcja - Lista arrow Rekrutacja arrow Wyniki rekrutacji
Wyniki rekrutacji PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Administrator serwisu   
Tuesday, 28 July 2009

Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów 

w  roku akademickim 2009/2010

Matematyka z informatyką - studia stacjonarne
Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna - studia niestacjonarne 
 
 

Dodatkowy nabór na specjalności:

język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

matematyka z informatyką
 
 

Kolegium Nauczycielskie ogłasza dodatkowy nabór tryb dzienny na specjalnosciach: język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem oraz matematyka z informatyką. Dokumenty składać można do 18. września w sekretariacie ogólnym Kolegium przyul. Krakowskiej 30, pok 109. Więcej informacji w dziale Rekrutacja .

\Matematyka z informatyką

Przygotowuje nauczyciela matematyki i informatyki. W planie nauczania znajduje się wysoki wymiar zajęć z komputerem, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Studia pod opieką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Więcej o specjalności

 Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Przygotowuje nauczyciela języka polskiego oraz bibliotekarza. Absolwent jest także przygotowany do szeroko rozumianej pracy wychowawczej i pozalekcyjnej. Studia pod opieką Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej o specjalności

 

Warunki przyjęcia

Kandydatem do Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej może być osoba posaidająca świadectwo dojrzałości.

Warunki przyjęcia dla osób z nową maturą:

  • wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom rozszerzony lub podstawowy) lub języka obcego (poziom rozszerzony lub podstawowy) dla specjalności język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem, pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki oraz zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej.
  • wynik egzaminu maturalnego z matematyki (poziom rozszerzony lub podstawowy) lub informatyki (poziom rozszerzony lub podstawowy) dla specjalności matematyka z informatyką i informatyka z matematyką.

Warunki przyjęcia dla osób ze starą maturą:
  • rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do zawodu.

 

Kandydaci do nauki w Kolegium obowiązani są do złożenia kompletu następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do Kolegium (pobierz druk )
  • świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kseropoiii potwierdzonej notarialnie
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań dokształcenia na specjalnościach nauczycielskich (ustalony formularz dostępny w sekretariacie KN)
  • 4 aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • 2 małe koperty nieopisane oraz 2 białe teczki z gumką

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości w trybie nastryfikacji przyjmowani będą wg ogólnych zasad rekrutacji.

Obywatele polscy z maturą międzynarodową (International Baccalaereate - IB) przyjmowani są bez egzaminu.

Dodatkowe dokumenty składają kandydaci, którzy posiadają szczególne uprawnienia, np. laureaci i finaliści olompiad przedmiotowych, osoby niepełnosprawne, itp.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Zmieniony ( Monday, 26 July 2010 )
 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.