Top Module Empty
Nabór dodatkowy PDF Drukuj E-mail

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Przygotowuje nauczyciela języka polskiego oraz bibliotekarza. Absolwent jest także przygotowany do szeroko rozumianej pracy wychowawczej i pozalekcyjnej.

Przyjmowanie dokumentów: do 19 września 2008 roku.

Kształcenie w trybie dziennym - bezpłatne
Studia pod opieką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalność język polski powstała w Kolegium Nauczycielskim w 1999 roku, jednak już zyskała sobie uznanie słuchaczy. Celem kształcenia jest przygotowanie do nauczania języka polskiego, a rękojmię właściwego poziomu merytorycznego jak i metodycznego nauczania gwarantuje opieka naukowa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Absolwenci Kolegium Nauczycielskiego otrzymują równocześnie dyplom licencjata UJ. Program zajęć ustalony wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim pozwala także na kontynuację studiów (stopień magisterski) na uczelni patronackiej. Zajęcia prowadzone są w większości przez wykładowców UJ oraz Uniwersytetu Śląskiego. Studenci mają do dyspozycji bogaty księgozbiór biblioteki KN oraz czytelnię humanistyczną, w której skorzystać można nie tylko z najnowszych pozycji naukowych, ale i najważniejszych czasopism z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. W ramach zajęć dydaktycznych organizowane są wspólne wyjazdy na wykłady i sesje naukowe oraz wystawy i spektakle teatralne. Co roku przeprowadzany jest konkurs na najlepszą pracę dyplomową a fragmenty nagrodzonych prac są drukowane w wydawnictwie Kolegium „Konteksty kultury”.  

Od roku 2007/2008 nauka obejmuje także drugą specjalność: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
Dzięki temu absolwent posiada wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – dotyczącą teorii komunikacji społecznej oraz nauki o książce, bibliotece i informacji, dziejów komunikacji piśmienniczej i medialnej, podstaw prawnych działalności bibliotecznej i informacyjnej, organizacji i funkcji bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych. Umie wykorzystać zdobytą wiedzę do planowania, organizacji i zarządzania biblioteką szkolną jako centrum dydaktyczno-informacyjnym szkoły.

Zobacz też serwis specjalności - tutaj  

 
Warunki przyjęcia:
 dla osób zdających nową maturę:
- wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony).
 
Dla osób zdających starą maturę:
- rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego dotycząca znajomości szkolnego kanonu lekturowego oraz wiedzy o zjawiskach językowych.
 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.