Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Sekcja - Lista arrow Rekrutacja arrow Archiwum rekrutacji 2008
Archiwum rekrutacji 2008 PDF Drukuj E-mail

Informacja na temat rekrutacji

na pierwszy rok studiów w roku 2008/09

 

 

Specjalności kształcenia

Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej zamierza otworzyć w roku 2008/09 następujące specjalności kształcenia:

Matematyka z informatyką

Przygotowuje nauczyciela matematyki i informatyki. W planie nauczania znajduje się wysoki wymiar zajęć z komputerem, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Kształcenie w trybie dziennym
Limit przyjęć - 50 osób

Studia pod opieką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Więcej o specjalności

 

Informatyka z matematyką - nowość!!!

Przygotowuje nauczyciela informatyki i mmatematyki. W planie nauczania znajduje się - oprócz przedmiotów przygotowujących do pracy jako nauczyciel podanych przedmiotów - spora ilość godzin programowania oraz innych przedmiotów informatycznych pozwalające na podjęcie pracy w zawodzie informatyka.

Kształcenie w trybie dziennym i zaocznym

Limit przyjęć:
- studia dzienne - 25osób
- studia zaoczne - 25 osób

Studia pod opieką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 Więcej o specjalności

 

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Przygotowuje nauczyciela języka polskiego oraz bibliotekarza. Absolwent jest także przygotowany do szeroko rozumianej pracy wychowawczej i pozalekcyjnej.

Kształcenie w trybie dziennym
Limit przyjęć - 75 osób
Studia pod opieką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej o specjalności

 

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki jest kierunkiem studiów, który szczególnego znaczenia nabiera w dobie przemian, owocujących powiększaniem się obszaru patologii społecznych, rozprzestrzenianiem się zjawiska niedostosowania społecznego w formie różnorodnych dewiacji oraz wzrostem przestępczości - zwłaszcza wśród nieletnich. Podstawowym celem kształcenia w specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki jest nabycie przez studentów kompetencji do pełnienia roli zawodowej pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w różnorodnych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-resocjalizacyjnych i penitencjarnych oraz w środowisku otwartym.

kształcenie w trybie dziennym i zaocznym.
Limit przyjęć:
- tryb dzienny - 60 osób
- tryb zaoczny - 120 osób
Studia pod opieką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej o specjalności

 

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

Przygotowuje nauczyciela do podjęcia zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych realizowanych w przedszkolu i w kształceniu zintegrowanym (klasach I-III szkoły podstawowej).

Kształcenie w trybie dziennym i zaocznym
Limit przyjęć:
tryb dzienny - 50 osób
tryb zaoczny - 60 osób
Studia pod opieką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Więcej o specjalności

Warunki przyjęcia

Kandydatem do Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej może być osoba posaidająca świadectwo dojrzałości.

Warunki przyjęcia dla osób z nową maturą:

 • wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom rozszerzony lub podstawowy) lub języka obcego (poziom rozszerzony lub podstawowy) dla specjalności język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem, pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • wynik egzaminu maturalnego z matematyki (poziom rozszerzony lub podstawowy) lub informatyki (poziom rozszerzony lub podstawowy), ewentualnie oceny z matematyki i informatyki na zakończenie szkoły ponadgimnazjalnej dla specjalności matematyka z informatyką i informatyka z matematyką.

Warunki przyjęcia dla osób ze starą maturą:
 • rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do zawodu.

 

Kandydaci do nauki w Kolegium obowiązani są do złożenia kompletu następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do Kolegium (pobierz druk ),
 • świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kseropoiii potwierdzonej notarialnie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań dokształcenia na specjalnościach nauczycielskich (skierowanie dostępne w sekretariacie Kolegium - ze względu na potrzebę umieszczenie na druku oryginalnego podpisu nie istnieje możliwość zamieszczenia druku w internecie),
 • 4 aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • 2 małe koperty nieopisane oraz 2 białe teczki z gumką.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości w trybie nastryfikacji przyjmowani będą wg ogólnych zasad rekrutacji.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości w trybie nostryfikacji, rzyjmowani będą wg ogólnych zasad rekrutacji.

Jeżeli kandydat do KN przeszedł pozytywnie kwalifikacje na inną uczelnię (ta sama lub pokrewna specjalność) i nie został przyjętyz braku miejsc, może do dokumentacji dołączyć odpowiednie zaświadczenie.

Dokumenty dodatkowe składają kandydaci, którzy posiadają szczególne uprawnienia np. laureaci, finaliści i uczestnicy olimpiad przedmiotowych, itp, także osoby niepełnosprawne.

Terminarz naboru

 • 1 czerwca -  17 lipca - przyjmowanie dokumentów dla kandydatów ze starą maturą
 • 1 czerwca - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów dla kandydatów z nową maturą
 • 22-24 lipca - rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów ze starą maturą 
 • 28 lipca - ogłoszenie wyników rekrutacji
 • 11 sierpnia - termin przyjmowania odwołań
 • 25 sierpnia - termin rozpatrzenia odwołań 

 

Odpłatność za studia

Studia dzienne są bezpłatne

Studia zaoczne (odpłatność za semestr nauki):

 • pedagogika resocjalizacyjna - 1100 zł
 • pedagogika wczesnoszkolna iwychowanie  przedszkolne - 1200 zł
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.