Top Module Empty
GŁÓWNA
Język polski PDF Drukuj E-mail


JĘZYK POLSKI

jest najnowszą specjalnością w bielskim Kolegium Nauczycielskim. Specjalność ta powstała w 1999 roku, jednak już zyskała sobie uznanie słuchaczy.

Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie do nauczania przedmiotu języka polskiego, a rękojmię właściwego poziomu mertorycznego jak i metodycznego nauczania gwarantuje opieka naukowa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwenci Kolegium otrzymują równocześnie dyplom licencjata tej uczelni. Program zajęć ustalony wspólnie z UJ pozwala także na kontynuację studiów (stopień magisterski) na uczelni patronackiej. Zajęcia specjalności język polski prowadzone są w więkoszości przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego.

Zajęcia są prowadzone w trybie dziennym.


Absolwent specjalnośc ijęzyk polski:

 - jest wyposażony w wiedzę rzeczową o nauczanym przedmiocie oraz umiejętności i sprawności polonistyczzne, umożliwiające kompetentną   i samodzielną realizację wszystkich zadań zawartych w programie nauczania szkoły podstawowej i gimnazjum; ponadto posiada wszelkie umiejętności wymagane przy nauczaniu przedmiotu - zarówno w zakresie praktycznym opanowania nauczycielskiego zawodu, jak i teoretycznych wymagań programowych;

 - posiada kwalifikacje pedagogiczne oparte na mocnym związku z warsztatem szkolnym nauczyciela - gwarantują to praktyki w szkole pod opieką nauczycieli akademickich - praktyków, z udziałem prowadzących wykłady i ćwiczenia, nauczycieli-opiekunów praktyk w szkołach;

 - jest przygotowany do zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia różnorodnych zajęć pozalekcyjnych; studenci w ciągu trzech lat mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych z zakresu warsztatów twórczych: filmu, teatru, malarstwa, rzeźby, edytorstwa etc.;

 - biegle orientuje się w trendach kultury i sztuki, rozpoznaje i umie scharakteryzować poszczególne okresy historyczno-literackie;

 - cechuje się odpowiednią kulturą języka zarówno w mowie, jaki i na piśmie; umie przystępnie wskazywać konieczność używania właściwych form stylistycznych i poprawiać błędy językowe, przy jednoczesnym poszanowaniu regionalnych właściowści form językowych i poprawności logicznej i komunikacyjnej wszelkich form wypowiedzi.


Opiekun naukowy specjalności język polski - prof. dr hab. Stanisław Gawliński

Kierownik specjalności język polski - dr Dorota Siwor


Sekretariat dla studentów prowadzi Pani Zofia Kubowicz (pokój 009). Czynny: poniedziałek - czwartek w godz. 9:00 - 14:30, sprawy studenckie są załatwiane w godz.: 9:00 - 13:00.

Sekretariat ogólny prowadzi Pani Jolanta Brzezowska (pokój 109). Czynny codziennie w godz. 8:00 - 16:00.


Od tego roku szkolnego biblioteka przeniesiona jest na ul. Legionów 25.

Czytelnia pozostaje przy ul. Krakowskiej 30.


O specjalności przeczytasz także w serwisie język polski.
 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.