Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Międzynarodowa konferencja naukowa PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Saturday, 29 October 2011
W bielskim Kolegium Nauczycielskim odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym wobec wyzwań i zagrożeń współczesności".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat wygłasza dr Zdzisława Orłowska-Popek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

W dniach 25-26 października 2011 w Kolegium Nauczycielskim odbyła się konferecja naukowa,poruszająca problem współczesnej edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wybór tematu konferencji został podyktowany refleksjami i niepokkojami związanymi z kształtem współczesnej oświaty i wychowania w okresie jej przemian.

W obradach uczestniczyli goście z ośrodków naukowych w kraju i za granicą. W pierwszej części obrad planarnych referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. Anna Wypych Gawrońska z Akademii Jana Długosza w Częstochowie, ks. prof. dr hab. Jerzy Kułaczkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. dr hab. Jacek Warchala i dr hab. Krzysztof Śleziński z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prof. A. Wypych-Gawrońska w swoim wystąpieniu podkreśliła  rolę działań teatralnych i dramowych w przygotowaniu dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym. Z kolei ks. prof. J. Kułaczkowski omówił ważną rolę ojca we współczesnym wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szczególną uwagę poświęcił budowaniu właściwych relacji pomiędzy ojcem a dziećmi i ich znaczeniu w późniejszym funkcjonowaniu dziecka w społeczeństwie. Następnie prof. Jacek Warchala przedstawił problematykę wpływu działań promocyjnych na rozwój dziecka. Zwrócił szczególną uwagę na rolę języka współczesnych mediów w kształtowaniu kompetencji językowych u dzieci.
Pierwszą cześć obrad zakończył referat dr hab.Krzysztofa Ślezińskiego, który w swoim wystąpieniu poruszył aspekt odbioru treści filozoficznych przez małe dzieci.
W drugiej części sesji plenarnej wystąpili kolejno: dr Zdzisława Orłowska- Popek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,dr Mieczysława Materniak-Behrens z Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz dr Jozef Zentko z Katolickiego Uniwersytetu w Rożemberoku. Dr Z.Orłowska -Popek omówiła specyfikę przekazu prawopółkulowego oraz jego oddziaływanie na funkcjonowanie  dziecka w młodszym wieku szkolnym. Z kolei dr M.Materniak-Behrens przedstawiła specyfikę działań nauczyciela języka obcego w pracy z dzieckiem dyslektycznym. Obrady plenarne zakończyło wystąpienie gościa z uniwersytetu w Rożemberoku. Dr Jozef Zentko omówił metody i formy wykorzystywane w edukacji regionalnej w przedszkolach i szkołach  na Słowacji. Prelegent podkreślił szczególną rolę poznawania i nauki tańcow regionalnych w rozbudzaniu u dzieci tożsamości regionalnej i narodowej.
Po zakończeniu sesji plenarnej rozpoczęły się obrady w sekcjach tematycznych, poruszających szereg problemów związanych ze współczesnym wychowaniem i edukacją małego dziecka.

Drugi dzień obrad rozpoczęły dwa warsztatu tematyczne. Pierwsze prowadzone przez prof. G. Rygał z AJD w Częstochowie dotyczyły zagdnień z zakresu edukacji matematycznej. Warsztaty prowdzone przez inż. M. Murasa pozwoliły uczestnikom poznać możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w edukacji małego dziecka.

Problematyka konferencji była omawiana podczas dyskusji panelowej "Na szlaku". 

Zmieniony ( Tuesday, 08 November 2011 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.