Top Module Empty
Studia zaoczne PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007
KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE
      PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH            
w Bielsku-Białej                    

                     
Specjalność : NAUCZANIE POCZĄTKOWE I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE                        
                         
Nazwa przedmiotu Ilość godzin Egzam. po roku Rozkład godzin zajęć
ROK I ROK II ROK III
     
w. ćw. pr w. ćw. pr w. ćw. pr
Przedmioty kształcenia ogólnego
1 Wybrane zagadnienia z filozofii 20 I+ 8 12              
2 Wprowadzenie do socjologii 18 1+ 8 10              
3 Metody badań pedagogicznych 20 3             5 15  
4 Etyka zawodowa 9 3+               9  
5 Lektorat języka obcego 80 1+, 2   40     40        
6 Przedmiot do wyboru:* 18 1+ 8 10              
7 Komunikacja interpersonalna 9 1+   9              
8 Emisja głosu 30 1+   30              
9 Technologia informacyjna 30 1+   30              
10 Podstawy samokształcenia 9 1+   9              
11 Edukacja europejska 9 1+ 9                
Przedmioty podstawowe
12 Biomedyczne podstawy rozwoju 18 1+ 8 10              
13 Historia wychowania 36 1 12 24              
14 Wprowadzenie do pedagogiki 36 1 12 24              
15 Teoretyczne podstawy wychowania 36 2       12 24        
16 Podstawy dydaktyki ogólnej 36 2       12 24        
17 Wprowadzenie do psychologii 27 1 9 18              
18 Psychologia rozwojowa i osobowođci 36 2       12 24        
19 Psychologia kliniczna 14 3+             4 10  
20 Socjologia wychowania 27 2+       9 18        
21 Pedagogika społeczna 36 2       12 24        
22 Pedagogika pracy 18 3+             9 9  
Przedmioty kierunkowe
23 Edukacja zdrowotna 18 1+ 8 10              
24 Media w edukacji 27 1+ 9 18              
25 Patologie społeczne 18 3+             9 9  
Przedmioty specjalnościowe
26 Podstawy wiedzy o języku polskim 36 2       18 18        
27 Podstawy edukacji literackiej 36 2       18 18        
28 Podstawy edukacji matematycznej dzieci 36 2       18 18        
29 Podstawy edukacji plastycznej 27 3+             9 18  
30 Podstawy pedagogiki przedszkolnej 37 1 9 18 10            
31 Podstawy edukacji muzycznej 27 3+             9 18  
32 Podstawy edukacji ogólnotechnicznej z metodyką 27 1   27              
33 Organizowanie środowiska edukacyjnego w przedszkolu 51 1+, 2 9 9     18 15      
34 Podstawy wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym 27 2       9 18        
35 Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakr. eduk. muzycznej 27 3               27  
36 Metodyka kszt. zint. w zakresie edukacji plastycznej 27 3               27  
37 Kultura fizyczna z metodyką 27 3             9 18  
38 Metodyka kszt. zint. w zakr. edukacji polonistycznej 58 2+, 3       10 20     28  
39 Metodyka kszt. zint. w zakr. edukacji matematycznej 50 2+, 3       10 15     25  
40 Metodyka kszt. zint. w zakr. edukacji środowiskowej 27 1 9 18              
41 Kształcenie zintegrowane 95 2+,3       10 10 20   15 40
42 Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu 33 1   18 15            
43 Seminarium dyplomowe 48 2+,3+         24     24  
44 Śródroczna praktyka pedagogiczna w przedszkolu 20 1+     20            
45 Diagnoza pedagogiczna 20 3+             5 15  
46 Terapia pedagogiczna z logopedią 30 3+             10 20  
47 Pedagogika zabawy 27 2+       9 18        
48 Integracja sensoryczno-motoryczna 30 2+         30        
49 Praktyka specjalnościowa 65 2+,3+           15     50
  Przedmioty kształcenia ogólnego 252  
  Przedmioty podstawowe 320  
  Przedmioty kierunkowe 63  
  Przedmioty specjalnościowe 888  
  Razem 1523  
  Liczba egzaminów   23 + dypl.                  
 
    118 344 45 159 361 50 69 287 90
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  Objaśnienia i dodatkowe rygory                      
1 "+" - zaliczenie z oceną                      
2 Przysposobienie biblioteczne w wymiarze 2 godzin zajęć na I roku                      
3 Praktyki:                      
  180 godzin praktyk pedagogicznych studenci odbywają w ramach                      
  1) metodyk szczegółowych w klasach I - III szkoły podstawowej i w przedszkolu (115 godz.)                      
  2) praktyki kierunkowo-specjalnościowej ciągłej, odbywanej w roku 2 - 15 godz. w przedszkolu oraz w roku 3- 50 godz. w klasach I - III                      
* Przedmiot do wyboru:Kultura żywego słowa,Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela,Drama w edukacji.                      
Zmieniony ( Thursday, 31 May 2007 )
 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.