Top Module Empty
Studia dzienne PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007
 Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej

       Plan studiów dziennych     
      
                        
 Specjalność :NAUCZANIE POCZĄTKOWE I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
                 
LpNazwa przedmiotuIlość godzin Egzam. po sem.Rozkład godzin zajęć 
ROK IROK IIROK III 
Semestr 1 15 tyg.Semestr 2 15 tyg.Semestr 3 15 tyg.Semestr 4 15 tyg.Semestr 5 13 tyg.Semestr 6 15 tyg. 
w.ćw.pr.w.ćw.pr.w.ćw.pr.w.ćw.pr.w.ćwpr.w.ćwpr.
IPrzedmioty kształcenia ogólnego
 1Wybrane zagadnienia z filozofii301+11                
 2Wprowadzenie do socjologii301+11                
 3Metody badań pedagogicznych395            12    
 4Etyka zawodowa156+                1 
 5Lektorat języka obcego1201+, 2+, 3+,4 2  2  2  2       
 6Przedmiot do wyboru:*302+   11             
 7Komunikacja interpersonalna151+ 1                
 8Emisja głosu301+ 2                
 9Technologia informacyjna301+ 2                
 10Podstawy samokształcenia152+    1             
 11Edukacja europejska152+    1             
 12Wychowanie fizyczne1202+, 4+ 2  2  2  2       
IIPrzedmioty podstawowe
 13Biomedyczne podstawy rozwoju301+11                
 14Historia wychowania60122                
 15Wprowadzenie do pedagogiki60122                
 16Teoretyczne podstawy wychowania603      13          
 17Podstawy dydaktyki ogólnej604      11  2       
 18Wprowadzenie do psychologii45112                
 19Psychologia rozwojowa i osobowođci603   11 11          
 20Psychologia kliniczna135+            1     
 21Socjologia wychowania453+      12          
 22Pedagogika społeczna604      11 11       
 23Pedagogika pracy303+      11          
IIIPrzedmioty kierunkowe
 24Edukacja zdrowotna301+11                
 25Media w edukacji452+   12             
 26Patologie społeczne306+               11 
IVPrzedmioty specjalnościowe
 27Podstawy wiedzy o języku polskim604         22       
 28Podstawy edukacji literackiej604         22       
 29Podstawy edukacji matematycznej dzieci604         22       
 30Podstawy edukacji plastycznej456+               12 
 31Podstawy pedagogiki przedszkolnej602   121            
 32Podstawy edukacji muzycznej 456+               12 
 33Podstawy edukacji ogólnotechnicznej z metodyką 452    3             
 34Organizacja środowiska edukacyjnego w przedszkolu 902+, 3   111 21         
 35Podstawy wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym 525            22    
 36Metodyka kszt. zint. w zakresie edukacji muzycznej 456+                3 
 37Metodyka kszt. zint. w zakr. edukacji plastycznej456+                3 
 38Kultura fizyczna z metodyką453      12          
 39Metodyka kszt. zint. w zakr. edukacji polonistycznej1014+,5+, 6         12  2  2 
 40Metodyka kszt. zint. w zakr. edukacji matematycznej1014+,5+, 6         12  2  2 
 41Metodyka kszt. zint. w zakr. dukacji środowiskowej452   12             
 42Kształcenie zintegrowane1314+, 5+,6         112 2   3
 43Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu602    22            
 44Seminarium dyplomowe864+,5+ 6+          2  2  2 
 45Śródroczna praktyka pedagogiczna w przedszkolu302+     2            
 46Diagnoza pedagogiczna395+            12    
 47Terapia pedagogiczna z logopedią453+      12          
 48Pedagogika zabawy265+            11    
 49Integracja sensoryczno-motoryczna303+       2          
 50Praktyka specjalnościowa 505+              50   
  Przedmioty kształcenia ogólnego489 30165015105006000600132600150 
  Przedmioty podstawowe523 90105015150901350154501300000 
  Przedmioty kierunkowe 105 151501530000000000015150 
  Przedmioty specjalnościowe1396 000451509030120151351953052169503024045 
  Razem2513 13528509030090120315151503003078195504527045 
  Liczba egzaminów 23 + dypl.                   
  
  91906206821110202615503183 
                        
        
               
  Objaśnienia i dodatkowe rygory                     
 1"+" - zaliczenie z oceną     
               
 2"zal." - zaliczenie bez oceny                     
 3w semestrze V uwzględniono 13 tygodni zajęć i 2 tygodnie praktyki ciągłej                     
 4Przysposobienie biblioteczne w wymiarze 2 godzin zajęć na I roku                     
 5Praktyki:                      
  215 godzin praktyk pegadagogicznych studenci odbywaj ą w ramach                     
  1) metodyk szczegółowych w klasach I - III szkoły podstawowej i przedszkolu - 225godz)                      
  2) praktyki kierunkowo-specjalnościowej ciągłej, odbywanej w semestrze 5 - 50 godz. w klasach I - III i w przedszkolu.                      
 *Przedmiot do wyboru:Drama w edukacji,Kultura żywego słowa,Edukacja emocjonalna                     
Zmieniony ( Thursday, 31 May 2007 )
 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.