Top Module Empty
Wprowadzenie do socjologii PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
I / 2
PRZEDMIOT    Wprowadzenie do socjologii
SPECJALNOŚĆ    Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne
WYMIAR ZAJĘĆ    30 godz. – 15 w., 15 ćw.
ROK      I

CELE KSZTAŁCENIA
 Zapoznanie studentów z:
1.    podstawowymi pojęciami socjologicznymi;
2.    podstawami życia społecznego;
3.    podstawowymi procesami zachodzącymi w społeczeństwie;
4.    różnymi formami życia społecznego.

MATERIAŁ NAUCZANIA
1.    Podstawy życia społecznego;
2.    Kultura;
3.    Kultura masowa a elitarna;
4.    Kształtowanie osobowości w procesie socjalizacji;
5.    Więź społeczna;
6.    Kontrola społeczna i dewiacje;
7.    Zbiorowości i grupy społeczne;
8.    Procesy grupowe;
9.    Rodzina,
10.    Naród i procesy narodowościowe;
11.    Społeczności lokalne;
12.    Region;
13.    Państwo i polityka;
14.    Władza i panowanie, legitymizacja władzy.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
W trakcie wykładów i ćwiczeń.

WARUNKI ZALICZENIA
Zaliczenie z oceną:
- obecność na zajęciach
- aktywność na zajęciach
- pozytywnie zaliczone kolokwium

LITERATURA

1. Aronson E. Człowiek – istota społeczna, Warszawa 1995.
2. Goodman N. Wstęp do socjologii, Warszawa 1992
3. Kłoskowska A. Kultura masowa, Warszawa 1983
4. Kosiński S. Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1989
5. Polakowska – Kujawa J. (red.), Socjologia ogólna, Warszawa 1992
6. Ritzer G. Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2003
7. Rybicki P. Struktura społecznego świata. [W:] Socjologia Ogólna. Wybór tekstów.
 Red. M.Malikowski, S.Marczuk.
8. Sołoma L. Socjologia, Olsztyn 1998
9. Szacka B. Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003
10. Szczepa_ski J. Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1976
11. Szczepa_ski M. Pokusy nowoczesności . Polskie dylematy rozwojowe, Katowice 1992
12. Szczepa_ski M. Teorie zmian społecznych, Katowice 1990
13. Sztompka P. Socjologia, Kraków 2002
14. Turowski J. Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2000
15. Walczak - Duraj D. Podstawy socjologii. Łódź 1998


Zmieniony ( Thursday, 13 March 2008 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.