Top Module Empty
Terapia pedagogiczna z logopedią PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
 

IV / 47

PRZEDMIOT

Terapia pedagogiczna z logopedią.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

45 h/ 15h wykładów, 30h ćwiczeń

ROK

II
 

CELE KSZTAŁCENIA

1.       Wyposażenie w niezbędną wiedzę z zakresu psychologii, logopedii i terapii.

2.       Stymulowanie rozwoju zaburzonych funkcji, usprawnianie czynności i doskonalenie umiejętności dziecka, modyfikowanie nieprawidłowych postaw i motywacji do podejmowania zadań angażujących zaburzone funkcje i przeciwdziałanie powstawaniu zaburzeń wtórnych.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

§           Zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej.

§           zaburzenia analizy i syntezy słuchowej.

§           Zaburzenia orientacji przestrzennej, lateralizacja.

§           Opóźnienie rozwoju ruchowego.

§           Błędy i wady wymowy.

§           zaburzenia sfery emocjonalnej.

§           Istota dysleksji.

§           Objawy zaburzeń\, metody badania, ćwiczenia usprawniające.

§           terapia.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

ü         ćwiczenia,

ü         dialog,

ü         obserwacja.

  
Warunki zaliczenia

ü         zaliczenie z oceną 3 sem.

  

LITERATURA:

1.       Żebrowska M., psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży.

2.       Zakrzewska B., Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

3.       Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu; poradnik nauczyciela reedukatora.

4.       Dąbrowska K., Nerwicowość dzieci i młodzieży.

5.       Demel G., Wady wymowy. Profilaktyka i korekcja.

6.       Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze.

7.       Grygier A. (red.), materiały pomocnicze do pracy korekcyjnej z dziećmi o fragmentarycznych deficytach i zaburzeniach rozwojowych.

8.       Spionek H., Zaburzenia rozwojowe uczniów a niepowodzenia w szkole.

  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.