Top Module Empty
Śródroczna praktyka w przedszkolu PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
  

IV/45

 PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

PRZEDMIOT

Śródroczna praktyka w przedszkolu

SPECJALNOŚĆ

 Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

30 godzin 

ROK

I rok

 
CELE  KSZTAŁCENIA
  • Poznanie  systemu edukacji wychowania przedszkolnego i podstaw  prawnych funkcjonowania placówki przedszkolnej jako środowiska wychow.- dydaktycznego
  • Poznanie metod i form pracy nauczycieli   wychowania przedszkolnego, zastosowania ich w konkretnej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
  • Poznanie uprawnień nauczycieli przedszkoli w zakresie doboru i wyboru podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych.
  • Nabywanie umiejętności  prowadzenia obserwacji  przedszkolaków i nauczycieli w procesie  uczenia i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym.
 
MATERIAŁ NAUCZANIA
  • Poznanie środowiska wychowawczego jakim jest przedszkole ,jego miejsca w środowisku lokalnym.
  • Zapoznanie  z   dokumentacją kancelaryjną przedszkola oraz aktami prawnymi regulującymi działalność placówki przedszkolnej.
  • Poznanie metod i form pracy  placówki przedszkolnej poprzez prowadzenie obserwacji i hospitacji  różnych form zajęć  w przedszkolu bazowym.
  • Asystencki udział w wypełnianiu  zadań  podejmowanych wraz z nauczycielem opiekunem praktyk – prowadzenie  zabaw i zajęć wycinkowych.

·        Samodzielne  wypełnianie pod kierunkiem opiekuna praktyk różnych form ,zadań podejmowanych w ramach  pracy placówki

 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

·        Obserwacje uczestniczące, analiza arkuszy obserwacji.

·        Rozmowy z dzieckiem , z nauczycielami prowadzącymi grupy przedszkolne.

·        Analiza wytworów prac plastycznych dzieci, analizy porównawcze.

·        Przegląd placówki przedszkolnej, zapoznawanie się z dokumentacją Przedszkola , dokumentacją pracy nauczyciela grupy.

·        Prezentacje indywidualne, prowadzenie zajęć wycinkowych.

 
 
WARUNKI ZALICZENIAPRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ   ZALICZENIEM Z OCENĄ  I ROK II SEMESTR
  

                                                                           

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.