Top Module Empty
Seminarium dyplomowe PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
 

IV / 44

PRZEDMIOT

Seminarium dyplomowe.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

86 h - ćwiczenia

ROK /SEMESTR

II/4- 30 godz., III/5 -26 godz., III/6 – 30 godz.
 

CELE KSZTAŁCENIA

1.       Warsztat metodologiczny pedagogiki jako dyscyplin naukowej.

2.       Znajomość rodzajów badań pedagogicznych, procedury badawczej, metod, technik i narzędzi badań pedagogicznych.

3.       Umiejętność precyzowania problemów badawczych, praktycznego rozwiązywania problemów na drodze badań naukowych.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

§           Wybór i prawidłowe formułowanie tematu pracy dyplomowej.

§           Omówienie zasad budowy pracy naukowej.

§           Gromadzenie literatury z zakresu podjętej tematyki.

§           Podstawy psychologiczno-pedagogiczne podjętego tematu.

§           Metodologiczne podstawy prowadzenia badań.

§           Konstruowanie narzędzi badań pedagogicznych.

§           Wybór terenu i grupy badawczej.

§           Prowadzenie badań pilotażowych i właściwych..

§           Ilościowa i jakościowa analiza wyników badań.

§           Uogólnienie badań i wyciąganie wniosków do praktyki pedagogicznej.

§           Składanie całości pracy dyplomowej. Analiza błędów i ich poprawa.

§           Określenie perspektywy rozwoju badań w obrębie podjętej tematyki.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

ü         zaliczenie z oceną  2 rok,

ü         obecność na seminarium dyplomowym i aktywny udział w zajęciach,

ü         terminowe składanie wyznaczonych części pracy dyplomowej.

  
Warunki zaliczenia

ü         zaliczeni z oceną semestr 4,5,6.

  

LITERATURA:

1.       Dudkiewicz W., Praca magisterska. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce 1998

2.       Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995

3.       Węglińska M., Jak napisać pracę magisterską?, Kraków 1997

4.       Góralski A. (red.), Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 1994

5.       Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000

6.       Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999

7.       Zaczyński W. P., Statystyka w pracy badawczej nauczyciela, Warszawa 1997

8.       Goriszowski W. (opr.), badania pedagogiczne w zarysie, Warszawa 1996

9.       Palka S., Orientacje w badaniach pedagogicznych, Kraków 1998

10.   Wilsz J., Badania pedagogiczne (w:) Znaczenie niekształtowalnych cech osobowości człowieka w procesie kształcenia przedzawodowego, Częstochowa 1996

  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.