Top Module Empty
Podstawy wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

IV / 35

PRZEDMIOT

Podstawy wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

52 h/ 26h wykładów, 26 ćwiczeń

ROK

III
 

CELE KSZTAŁCENIA

1.       Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i środowiskowej.

2.       Kształtowanie zmian w systemie wartości człowieka.

3.       Rozwijanie motywacji do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa na rzecz ochrony, kształtowania środowiska człowieka.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

§           Interdyscyplinarny charakter edukacji środowiskowej.

§           Środowisko jako system przyrodniczy, społeczny, kultury. Antropogeniczne źródła kryzysu ekologicznego.

§           Stan środowiska w Polsce na tle wymagań UE.

§           Zobowiązania międzynarodowe w celu ochrony środowiska życia człowieka.

§           Świadomość ekologiczna i ruchy społeczne jako grupy nacisku.

§           Promowanie wartości ekologicznych w wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży – Ekopedagogika.

§           Struktura i organizacja układów biologicznych.

§           Znaczenie środków masowego przekazu w edukacji środowiskowej.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

ü         wykład,

ü         ćwiczenia.

  
Warunki zaliczenia

ü         egzamin 5 sem.

  

LITERATURA:

1.       Biologia (zbiór prac) PWRiL, Warszawa 1991

2.       Cichy D. (red.), Edukacja środowiskowa. Programy, metody i efekty. IBF, Warszawa 2002

3.       Domka L., Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, WN PWN, Warszawa, Poznań 2001

4.       Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1981

5.       Sandner H., Wójcik Z., Kalendarz przyrody, WP, Warszawa 1996

6.       Zioło I., Edukacja środowiskowa, WN AP, Kraków 2002

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.