Top Module Empty
Podstawy wiedzy o języku polskim PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

IV / 27

PRZEDMIOT

Podstawy wiedzy o języku polskim

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

60 godz. – 30 w., 30 ćw.

ROK

II rok
 

CELE KSZTAŁCENIA

Wykład:

 Ukazanie znaczenia języka w edukacji polonistycznej. .Zapoznanie z istotą języka jako systemem znaków konwencjonalnych.  Rozszerzenie wiadomości z gramatyki opisowej języka polskiego. Uwrażliwienie na zagadnienia poprawności językowej i stylistycznej.Ćwiczenia: Ukazanie znaczenia języka w edukacji polonistycznej. Zapoznanie z istotą języka jako systemem znaków konwencjonalnych.  Rozszerzenie wiadomości z gramatyki opisowej języka polskiego. Uwrażliwienie na zagadnienia poprawności językowej i stylistycznej. 
 

MATERIAŁ NAUCZANIA

  1. Poznawanie znaków językowych istotą edukacji polonistycznej.
  2. Językoznawstwo i jego działy.
      3.   Język jako system znaków i jego funkcje.
  1. Fonetyka i elementy fonologii.
  2. Fleksja.
  3. Słownictwo.
  4. Składnia.
  5. Leksykologia.
  6. Wybrane zagadnienia poprawnościowe.
  7. Stylistyka języka polskiego.
 
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

 W trakcie wykładów i ćwiczeń, z zastosowanie metod aktywnych.

 
 

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po semestrze 2, egzamin po semestrze 3.

 
 

LITERATURA

 1. Gramatyka współczesnego j_zyka polskiego. Morfologia, (red.), Grzegorczykowa R.,     Laskowski R., Wróbel H., Warszawa 19982.  Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa 20013.  Jodlowski S., Podstawy polskiej składni, Warszawa 19974. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fondogia współczesnego języka polskiego,    Warszawa 20015. Skoczylas-Krotla E., Wybrane aspekty językowo-stylistyczne twórczości Władysława    Bełzy, Częstochowa 20016. Skubalanka T., Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego, Lublin 2000  
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.