Top Module Empty
Podstawy samokształcenia PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

I / 10

PRZEDMIOT

Podstawy samokształcenia

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

15 ćw.

ROK

Rok I
 

CELE KSZTAŁCENIA

 1. Zaznajomienie studentów z podstawami teoretycznymi andragogiki.
 2. Przedstawienie dziejów rozwoju myśli andragogicznej.
 3. Ukazanie problematyki edukacji dorosłych na tle wyzwań współczesnej cywilizacji.
 
 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 1. Dzieje rozwoju myśli andragogicznej.
 2. Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej.
 3. Kierunki i tendencje przemian współczesnej edukacji dorosłych w świecie i w Polsce.
 4. Rozwój dorosłych oraz trendy zwojowe w zachowaniu dorosłych.
 5. Podstawowe pojęcia i zagadnienia andragogiki.
 6. Problematyka kształcenia ustawicznego dorosłych.
 7. Edukacja dorosłych – jej cele, kierunki i funkcje.
 8. Proces kształcenia człowieka dorosłego.
 9. Współczesne strategie kształcenia dorosłych.
 10. Potrzeby aktywności ludzi dorosłych i ich urzeczywistnienie.
      13. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako elementy oświaty zawodowej dorosłych. 
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie ćwiczeń prowadzonych metodami aktywnymi.

 

WARUNKI ZALICZENIA

Zaliczenie z oceną po 2 semestrze – obecność i aktywność na zajęciach.

  

LITERATURA

 1. J. Saran (red.): Edukacja dorosłych, teoria i praktyka w okresie przemian. Lublin 2000.2. L. Turos: Andragogika ogólna. Warszawa 1999.3. J. Półturzycki: Akademicka edukacja dorosłych. Warszawa 1994.4. Z. Pietrasiński: Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa 1990.5. T. Wujek (red.): Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa 1996.6. E. Sapia-Drewniak, A. Stopnicka-Pająk: Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej. Toruń1997.7. J. Skrzypczak (red.): Wybrane zagadnienia z oświaty dorosłych (skrypt dla studentów pedagogiki). Poznań 1995.8. R. Piwowarski (red.): Oświata dorosłych. Nowe uwarunkowania i wyzwania. Warszawa 1998.9. E. Drogosz-Zabłocka, R. Piwowarski: Edukacja dorosłych w latach 1990-1994. Warszawa 1996.10. R. Jankowski, K. Przyszczypkowski, J. Skrzypczak: Podstawy edukacji dorosłych – zarys problematyki. Poznań1996.Czasopisma naukowe: „Edukacja Dorosłych”  
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.