Top Module Empty
Podstawy edukacji ogólnotechnicznej z metodyką PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
 

IV / 33

PRZEDMIOT

Podstawy edukacji ogólnotechnicznej z metodyką.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

 45 godz.  ćwiczeń

ROK

I
 

CELE KSZTAŁCENIA

1.       Zrozumienie i opanowanie podstawowych zagadnień z zakresu edukacji technicznej, w tym kreowania odpowiedzialnego przyszłego użytkowania techniki znającego i posługującego się zarówno jego językiem jak i wytworami.

2.       Nabycie umiejętności ogólnotechnicznych przydatnych w życiu, drogi samorealizacji jako wytwórcy i konsumenta techniki.

3.       Kształtowanie świadomości przyszłego nauczyciela o roli techniki w życiu każdego człowieka.

4.       Kierowanie całościowym rozwojem dzieci.

5.       Opanowanie podstawowych umiejętności związanych z kształtowaniem użytkownika i aktywizacji twórcy techniki.

6.       Rozbudzanie i rozwijanie spontanicznej ekspresji dziecka.

7.       Rozbudzanie wyobraźni, zainteresowań, wiedzy i umiejętności ogólnotechnicznych przydatnych w życiu.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

§           Cele i realizacja treści edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

§           Hasła programowe i plan pracy edukacji technicznej dla poszczególnych grup wiekowych przedszkola i szkoły.

§           Wybrane prawa fizyki, działalność konstrukcyjna na zajęciach.

§           Materiałoznawstwo – materiały przyrodnicze, papiernicze, drewniane i drewnopodobne, metalowe, szklane, włókiennicze, tworzywa sztuczne.

§           Narzędzia i urządzenia techniczne – zastosowanie, kultura posługiwania.

§           Orientacja zawodowa i wynalazki techniczne.

§           Zasady BHP podczas zajęć.

§           Program nauczania techniki w przedszkolu i w klasach początkowych – analiza celów, treści nauczania, plan pracy w poszczególnych grupach wiekowych.

§           Omówienie zakresu znaczeniowego pojęć: edukacja plastyczna, edukacja alternatywna, edukacja zintegrowana, wyobraźnia-ekspresja-twórczość, odtwórczość z zakresu edukacji technicznej.

§           Organizacja pracy na technice. Uświadomienie sobie celu pracy, analiza warunków i środków niezbędnych do osiągnięcia danego celu (m. in. przygotowanie warsztatu pracy), planowanie i przygotowanie do pracy, wykonanie pracy oraz jej ocena.

§           Materiałoznawstwo: rodzaje i właściwości surowców i połfabrykatów używanych na lekcjach techniki w kl. I-III (papier, tektura, materiały różne, tworzywa, wyroby włókiennicze, metale kolorowe, szkoło i ceramika, produkty spożywcze). Przegląd ćwiczeń w kl. I-III związanych z ich obróbką.

§           Metody i formy pracy stosowane na technice w klasach początkowych. Pomoce nauk. do realizacji treści programowych z przedmiotu: technika stosowana w kl. I-III.

§           Urządzenie pracowni do przedmiotu Technika dla klas I-III. regulamin pracowni BHP. BHP na lekcjach Techniki w kl. I-III.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

ü         wykład,

ü         ćwiczenia.

  
Warunki zaliczenia

ü         zaliczenie 2 sem.

  

LITERATURA:

1.       Bajkowy świat origami, red. Rutkowski E., Warszawa 1996

2.       Cywińska E., Janicka-Panek T., Ziełkowska L., Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3, przewodnik metodyczny dla nauczyciela, Warszawa 1999

3.       Co widzisz wokół siebie, red. Seitz R., Kielce 2001

4.       Dąbrowski A., Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa 1982

5.       Dzieniarz W., z zagadnień wychowania technicznego w przedszkolu, Częstochowa 1993

6.       Hanisz J., Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku, klasy 1-3, Warszawa 1999

7.       Kazberuk J., Nauczanie pracy-techniki w klasach I-III, Warszawa 1990

8.       Kazberuk J., poradnik techniczny nauczyciela klas 1-3

9.       Kazberuk J., Stymulowanie rozwoju technicznych postaw twórczych, Białystok 1992

10.   Kitlińska-Pięta H., Program zintegrowanej edukacji Wczesnoszkolnej w kl. I-III, z Ekoludkiem w szkole, Warszawa 1999

11.   Łomny Z., Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych, Radom 1996

12.   Marmurki zaklęte w papierze, Duszniki Zdrój 2002

13.   Misiorska A., Gwiazdkowe robótki, Warszawa 1991

14.   Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenie, wyd. II, Kraków 1995

15.   Nęcka E., Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Kraków 1994

16.   Piszczek M., Terapia zabawą terapia przez sztukę, Warszawa 2002

17.   Pochanke H., Podstawy nauczania pracy-techniki, Warszawa 1988

18.   Program edukacji przedszkolnej. Świat przedszkolaka, red. Bednarczyk H., Królica M., Macią M., Warszawa 2000

19.   Polińska T., Technika dla smyka. Kl. I i II

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.