Top Module Empty
Podstawy edukacji muzycznej PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

IV / 32

PRZEDMIOT

Podstawy edukacji muzycznej.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

45 h/ 15h wykładów, 30 ćwiczeń

ROK

III
 

CELE KSZTAŁCENIA

1.       Przygotowanie nauczycieli do przyszłych realizacji zadań wynikających z programu umuzykalnienia w przedszkolu i muzyki w kl. I-III.

2.       Zapoznanie z charakterystycznymi cechami pracy nauczyciela uczącego muzyki, metodami, formami, celami oraz podstawowymi założeniami procesu edukacyjnego na zajęciach umuzykalniających.

3.       Nowatorskie koncepcje w zakresie pedagogiki muzyki.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

§           Istota problematyki wychowania muzycznego.

§           Podstawy organizacyjne wychowania muzycznego – rys. historyczny.

§           Współczesne systemy wychowania muzycznego.

§           Istota i struktura zdolności muzycznych.

§           Podstawowe cele wychowania muzycznego w ujęciu ogólnym.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

ü         wykład,

ü         ćwiczenia.

  
Warunki zaliczenia

ü         zaliczenie 6 sem.

  

LITERATURA:

1.       Bissiger-Ćwierz U., Animacja muzyczna w pedagogice zabawy. Materiały metodyczne, Lublin 1999

2.       Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Warszawa 1980

3.       Dymara B. (red.), Dziecko w świecie muzyki, Kraków 2000

4.       Gurycka A., Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1989

5.       Korecka S., O aktywnym słuchaniu muzyki, „Życie Szkoły” 2002, nr 9

6.       Kopczyska-Sikorska J., Charakterystyka okresów rozwojowych, „Wychowanie w Przedszkolu” 2000, nr 5

7.       Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, Warszawa 1990

8.       Marszałek C., Rola tańca w rozwoju dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu” 1999, nr 2

9.       Misiorna E., Ziętkiewicz E. (red.), Zintegrowana edukacja w klasach I-III, Poznań 1999

10.   Okraszewski K., Rakowiecka B., Szmidt J., Porządek i przygoda, Warszawa 1996

11.   Okupniarek J., Urządzamy kącik muzyczny, „Wychowanie w przedszkolu” 1999, nr 2

12.   Pękala A., Idee wychowania muzycznego w polskiej myśli pedagogicznej, Częstochowa 2001

13.   Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, Ministerstwo Edukacji Narodowej 15 lutego 1999

14.   Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, Warszawa 1980

15.   Sacher W., Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci, Kraków 1999

16.   Sacher W., Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, Kraków 1997

17.   Schulz R., Teoretyczne podstawy twórczości pedagogicznej, Warszawa 1990

18.   Stadnicza J., Terapia muzyką ruchem i mową, Warszawa 1998

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.