Top Module Empty
Podstawy edukacji matematycznej PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
 

IV / 29

PRZEDMIOT

Podstawy edukacji matematycznej.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

60 h/ 30h wykładów, 30 ćwiczeń

ROK

II
 

CELE KSZTAŁCENIA

1.       Uzupełnienie i porządkowanie wiedzy ze szkoły średniej ukazując pojęcia i obiekty matematyczne we wspólnych powiązaniach oraz ujęte w ogólniejsze struktury.

2.       Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z programu nauczania początkowego matematyki.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

§           Elementy logiki matematycznej.

§           Zbiory, działania na zbiorach i ich własności.

§           Iloczyn Kartezjański. Relacje.

§           Funkcje.

§           Działania dwuargumentowe.

§           Arytmetyka liczb naturalnych.

§           Systemy pozycyjne.

§           Nauka o ułamkach.

§           Geometria.

§           Rozwiązywanie zadań tekstowych.

§           Równania i nierówności w nauczaniu początkowym.

§           Kombinatoryka.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

ü         ćwiczenia,

ü         wykład.

  
Warunki zaliczenia

ü         zaliczenie z ocena 3 sem.

ü         egzamin 4 sem.

  

LITERATURA:

1.       Semadeni Z. (red.), Nauczanie początkowe matematyki, t. 1-4, Warszawa

2.       Kucharczyk S. (red.), Podstawy nauczania początkowego matematyki, WSP Opole 1987

3.       Kucharczyk S. (red.), Podstawy nauczania początkowego matematyki. Wybór zadań, Warszawa 1991

4.       Marek W., Onyszkiewicz J., Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, Warszawa

5.       Kaczmarczyk J., Logika matematyczna w nauczaniu początkowym, Warszawa

6.       Rasiowa H., Wstęp do matematyki współczesnej, Warszawa 1975

7.       Semadeni Z., Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci, Warszawa 1975

8.       Sołoducha I., Podstawy nauczania początkowego matematyki. Zbiór zadań. Skrypt dla studentów kierunków: nauczanie początkowe, pedagogika specjalna, Szczecin 1991

9.       Sołoducha I., Materiały pomocnicze do przedmiotu podstawy nauczania matematyki, Szczecin 1986

10.   Krysicki W., Jak liczono dawniej, a jak liczymy dziś, Warszawa 1973

11.   Opial Z., Zbiory, formy zadaniowe, relacje, Warszawa 1974

12.   Nowecki B. (red.), Materiały pomocnicze do nauczania matematyki w szkole podstawowej,

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.