Top Module Empty
Podstawy edukacji literackiej PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

IV / 28.

PRZEDMIOT

Podstawy edukacji literackiej

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

60 godz. –30 w., 30 ćw.

ROK

II rok
 

CELE KSZTAŁCENIA

 
  1. Zapoznanie z kanonem literatury dla dzieci i młodzieży.
  2. Wykształcenie zdolności do właściwej analizy i interpretacji literatury dla dzieci i młodzieży.
  3. Zaznajomienie z formami i środkami wyrazu, gatunkami i rodzajami literackimi charakterystycznymi dla tego typu literatury.
 
  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 1.      Literatura dla dzieci jako dziedzina twórczości literackiej. 2.      Rodzaje i gatunki literackie występujące w literaturze dziecięcej. 3.      Poetyka literatury dla dzieci. 4.      Poezja w literaturze dla dzieci. 5.      Baśń ludowa i literacka. 6.      Proza w literaturze dla dzieci. 7.      Twórczość sceniczna. 8.      Czasopisma dla dzieci. 9.      Edytorstwo książki dla najmłodszych. Grafika ilustracyjna i rodzaje ilustracji. 10.  Krytyka literatury dla dzieci. 11.  Analiza utworów literatury dziecięcej. 
  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie wykładów i ćwiczeń praktycznych.

 
  

WARUNKI ZALICZENIA

 

Egzamin po II roku.

 
  

LITERATURA

 

1.Adamczykowa Z. (red.), Szkice z literatury dla dzieci i młodzieży, Katowice 1981.

2.Białek J.Z., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918 – 1939. Zarys monograficzny   i materiały, Warszawa 1987.3.Cieślikowski J., Literatura osobna, Warszawa 1985.4.Cieślikowski J., Antologia poezji dziecięcej, Wrocław 1982.5. Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945 – 1970, t. I. Warszawa 1978, t. II    Warszawa 1982.6. Życie S., Lektury odległe i bliskie. Antologia literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa   1991.7.Kuliczkowska K., W świecie prozy dla dziecka, Warszawa 1983.8.Kuliczkowska K., Tylicka B., Nowy słownik dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1984.9.Maślanka J., Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1990.10.Mrzygłodzka E., Serie wydawnicze dla dzieci i młodzieży 1979 – 1982, Warszawa 1985.11.Pacławski J., Literatura dla dzieci i młodzieży, Kielce 1982.12.Woźnowski W., Dzieje bajki polskiej, Warszawa 1990. 
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.