Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne arrow IV Przedmioty specjalnościowe arrow Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

                                                     

IV / 43

PRZEDMIOT

Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

 60  godzin ćwiczeń,  30 prakt.

ROK

rok  I

 
CELE KSZTAŁCENIA

·        Zapoznanie  z istotą i zakresem wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego oraz możliwościami diagnozowania potrzeb dzieci w tym zakresie.

·        Poznanie form, metod, zasad organizacji stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

·        Poznanie koncepcji pedagogicznych oraz  nowatorskich metod  oraz zastosowania ich we wspomaganiu rozwoju dziecka przedszkolnego.

 
MATERIAŁ NAUCZANIA

1.Prawidłowo funkcjonujące zmysły i kondycja fizyczna podstawą rozwoju aktywności zabawowej i komunikacyjnej dziecka.

2.Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach.

3.Zabawki i zabawy dla dzieci rozwijające zainteresowania i potrzeby poznawania świata i działania.

4.Rola ruchu i kontaktu fizycznego we wspomaganiu rozwoju  i terapii dziecka przedszkolnego.

5.Muzyka, plastyka, literatura jako środki edukacyjne całościowego oddziaływania na dziecko w wieku przedszkolnym.

6.Praca przedszkola w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk wychowawczych.

7.Tworzenie ćwiczeń i zabaw do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej , wspomagających dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
  • Wykład, wykład z prezentacjami,
  • Ćwiczenia konwersatoryjne, dyskusje,
  • Metody warsztatowe ,metody aktywizujące , metoda projektu,
  • Analiza wytworów prac dziecięcych, analiza porównawcza.,
 

WARUNKI ZALICZENIA

PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ  ZALICZENIEM Z OCENĄ PO I SEMESTRZE

                                                        EGZAMINEM PO II SEMESTRZE
 
LITERATURA 

1.Anderson F.” Uczenie się i pamięć .Integracja zagadnień”, WSiP, Warszawa 1998

2.Bogdanowicz M. „Leworęczność u dzieci”, WSiP  Warszawa1992.

3.Bogdanowicz M.” Metoda W. Sherborne w  terapii i wspomaganiu rozwoju  dziecka”, WSiP,  Warszawa 1996 r.

4.Calvin W.H ,” Jak myśli mózg  „Wydawnictwo CIS Warszawa 1997

5.Czaplewska  E. „ Rozwój kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej u dzieci 3-8 lat. Zakres różnic indywidualnych”, WSPS, Warszawa  1998

6.Elkonin D.B. „Psychologia zabawy”, WSiP, Warszawa 1984,

7.Franus E.” Sprawdziany rozwoju dziecka do 6 roku życia”, Nasza Księgarnia ,Warszawa 1986

8.Gruszczyk Kolczyńska E.” Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny , diagnoza, zajęcia korekcyjno- wyrównawcze”, WSiP, Warszawa 2004.

9. Gruszczyk Kolczyńska E.” Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier” ,WSiP , Warszawa 1997

10. Gruszczyk Kolczyńska E.” Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się”, WSiP ,Warszawa 2000.

11. Gruszczyk Kolczyńska E.” Zestaw zabawek edukacyjnych do wspomagania rozwoju umysłowego przedszkolaków”, WSiP, Warszawa 2000

12. Kielar Turska M.” Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata”, WSiP, Warszawa 1992,

13.Kloppel R.” Rytmika a pedagogika terapeutyczna”, PNO, Warszawa 1995

14.Obuchowska I.” Kochać i rozumieć. Jak pomóc swojemu dziecku przeżyć szczęśliwe dzieciństwo” , Media Rodzina , Poznań 2000.

15.Olechnowicz H . „ Dziecko  własnym terapeutą  „PWN Warszawa 1997

16.Sherborne W. „ Ruch rozwijający dla dzieci”,PWN, Warszawa 1997,

17.Stadnicka T.” Terapia muzyką, ruchem i mową”, WSiP, Warszawa 1997 .

18.Szuman S. „Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej” , WSiP, Warszawa 1990

19.Włodarski Z. „Psychologia uczenia się”,PWN, Warszawa 1998

20.Zajonc R. „Uczucia i myślenie : nie trzeba się domyślać , by wiedzieć co się woli”, Przegląd Psychologiczny 1985 , nr.1

 

                                                                      Czesława Manowska

  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.