Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne arrow IV Przedmioty specjalnościowe arrow Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji środowiskowej
Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji środowiskowej PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
 

IV / 41

PRZEDMIOT

Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji środowiskowej.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

45 h/ 15h wykładów, 30 ćwiczeń

ROK

I
 

CELE KSZTAŁCENIA

1.       Zapoznanie się z treściami programów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, z uwzględnieniem treści społeczno-przyrodniczych.

2.       Pogłębienie wiedzy merytorycznej z zakresu nauk przyrodniczych.

3.       Doskonalenie umiejętności konstruowania scenariuszy zajęć zintegrowanych.

4.       Pogłębienie wiedzy merytorycznej z zakresu lokalnego środowiska społeczno-przyrodniczego.

5.       Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć terenowych z uczniami.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

§           Znajomość programów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

§           Wykorzystanie środowiska lokalnego w edukacji społeczno-przyrodniczej.

§           Wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych środków dydaktycznych.

§           Metody nauczania i formy pracy stosowane w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

§           Projektowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem przyrody lokalnej.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

ü         ćwiczenia,

ü         laboratoria,

ü         ćwiczenia terenowe,

ü         wykład,

ü         wykład z prezentacją multimedialną,

ü         dyskusja.

  
Warunki zaliczenia

ü         egzamin 3 sem.

  

LITERATURA:

1.       Cywińska B., Janicka-Panek T., Zielkowska I., Nauczanie zintegrowane w kl. I-III – Przewodnik metodyczny, JUKA, Warszawa 1999

2.       Duraj-Nowakowska K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, Impuls, Kraków 1998

3.       Cichy D. (red.), Edukacja środowiskowa – programy, metody, efekty. PAN, Zeszyty Naukowe 28, Warszawa 2002

4.       Kitlińska-Pietka H., Program nauczania środowiska społeczno-przyrodniczego z elementami edukacji ekologicznej w klasach I-III szkoły podstawowej, Żak, Warszawa 1997

5.       Piwowarski R. (red.), Dziecko-Nauczyciel-Rodzina. Konteksty edukacyjne, IBE, Białystok-Warszawa 2003

6.       Solomon J., Dylak S. (red.), Dziecko w świecie przyrody i nauki, Wyd. Edytor, Toruń-Warszawa 1998

7.       Zioło I., Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2002

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.