Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne arrow IV Przedmioty specjalnościowe arrow Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej
Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
 

IV / 39

PRZEDMIOT

Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

101 h/ 15h wykładów, 86h ćwiczeń

ROK /SEMESTR

II/ 4-15 w., 30 ćw., III/5-26 ćw., III/6-30ćw.
 

CELE KSZTAŁCENIA

1.       Ukazanie wiodącej roli edukacji polonistycznej w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolny.

2.       Zapoznanie z wybranymi programami zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i związanymi z nimi koncepcjami podręcznikowymi dla kl. I-III oraz zawartą w nich problematyką kształcenia językowego i literackiego.

3.       Nabywanie umiejętności w zakresie różnych sposobów integrowania treści polonistycznych z innymi dziedzinami edukacji w kl. I-III

4.       Zwrócenie szczególnej uwagi na rolę i miejsce nowoczesnej technologii kształcenia w indywidualizacji zajęć w zakresie przyswajania podstawowych sprawności takich jak czytanie, pisanie, mówienie oraz umiejętności ortograficznych i gramatycznych.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

§           Analiza zatwierdzonych przez MEN programów edukacji zintegrowanej i związanych z nimi koncepcji podręcznikowych pod kątem prezentacji w nich treści polonistycznych.

§           Sposoby integrowania treści polonistycznych z innymi zakresami edukacji w kl. I-III.

§           Kształcenie umiejętności czytania w toku nauczania zintegrowanego w kl. I-III.

§           Kształcenie umiejętności pisania w toku nauczania zintegrowanego w klasach początkowych.

§           Kształcenie mowy komunikatywnej dziecka w toku nauczania zintegrowanego.

§           Warsztat pracy nauczyciela i ucznia w zakresie edukacji polonistycznej w kl. I-III.

§           Narzędzia przykładowe dotyczące kontroli i pomiaru, przyswajania konkretnych zagadnień w zakresie osiągnięć polonistycznych uczniów.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

ü         ćwiczenia,

ü         laboratoria,

ü         dyskusje,

ü         analiza materiałów źródłowych,

ü         wykład z prezentacją multimedialną.

  
Warunki zaliczenia

ü         zaliczenie z oceną 4 sem,

ü         egzamin 5 sem.

  

LITERATURA:

1.       Podstawa Programowa Edukacji Zintegrowanej, MEN, Warszawa 2002

2.       Wybrane autorskie programy edukacji wczesnoszkolnej zatwierdzone przez MEN i związane z nimi zestawy podręczników szkolnych i różnorodnych środków dydaktycznych.

3.       Brzezińska A., szkoła Twórcza – autorskie klasy, programy, nauczyciele, WSiP, Warszawa 1997

4.       Zborowski J., Początkowa nauka czytania, PZWS, Warszawa 1979

5.       Wróbel T., Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1995

6.       Baczyńska H., metodyka wypracowań w kl. I-III, WSiP, Warszawa 1989

7.       Więćkowski R., Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne, WSiP, Warszawa 1990

8.       Słodowik-Rycaj E., Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka, W. A. „Żak” 1998

9.       Muszyńska Ł., Integralne wychowanie i nauczanie w kl. I-III, PWN, Warszawa 1974

10.   Cackowska M., Koncepcja integracji w nauczaniu początkowym, Życie szkoły nr 4/98

11.   Misiorna E., Ziętkiewicz E. (red.), Zintegrowana edukacja w kl. I-III, WOM, Poznań 1999

12.   Adamek J., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, ZAMP, Kraków 2000

13.   Adamek J., Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej, WNAP, Kraków 2002

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.