Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne arrow IV Przedmioty specjalnościowe arrow Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji muzycznej
Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji muzycznej PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
 

IV / 36

PRZEDMIOT

Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji muzycznej.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

45- 45h ćwiczenia

ROK

III
 

CELE KSZTAŁCENIA

1.       Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z programu umuzykalnienia w przedszkolu i muzyki w kl. I-III.

2.       Zapoznanie się z charakterystycznymi cechami pracy nauczyciela uczącego muzyki, metodami, formami, celami oraz podstawowymi założeniami procesu edukacyjnego na zajęciach umuzykalniających w przedszkolu i muzyce w nauczaniu zintegrowanym.

3.       Wdrażanie do samokształcenia oraz przygotowanie do wprowadzenia w praktyce pedagogicznej nowatorskich koncepcji w zakresie pedagogiki muzyki.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

§           Metody kształcenia muzycznego.

§           Formy aktywności muzycznej w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i klasach I-III.

§           Środki dydaktyczne oraz organizacja pracy nauczyciela.

§           Konstruowanie scenariuszy zajęć muzycznych w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i klasach I-III.

§           Prowadzenie zajęć muzycznych w przedszkolu i klasach i-III.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

ü         ćwiczenia,

ü         laboratoria,

ü         ćwiczenia terenowe.

  
Warunki zaliczenia

ü         zaliczeni z ocena 4 sem

ü         egzamin 5 sem.

  

LITERATURA:

1.       Bissiger-Ćwierz U., Animacja muzyczna w pedagogice zabawy. materiały metodyczne, Lublin 1999

2.       Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Warszawa 1980

3.       Dymara B. (red.), Dziecko w świecie muzyki, Kraków 2000

4.       Gurycka A., Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1989

5.       Korecka S., O aktywnym słuchaniu muzyki, „Życie Szkoły” 2002, nr 9

6.       Kopczyńska-Sikorska J., Charakterystyka okresów rozwojowych, „Wychowanie w Przedszkolu” 2000, nr 5

7.       Lewandowska K., Rozwój zdolności muzycznych, Warszawa 1978

8.       Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, Warszawa 1990

9.       Marszałek C., Rola tańca w rozwoju dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu” 1999, nr 2

10.   Misiorna E., Ziętkiewicz E. (red.), Zintegrowana edukacja w klasach I-III, Poznań 1999

11.   Okraszewski K., Rakowiecka B., Szmidt J., Porządek i przygoda, Warszawa 1996

12.   Okupniarek J., Urządzamy kącik muzyczny, „Wychowanie w Przedszkolu” 1999, nr 2

13.   Pękala A., Idee wychowania muzycznego w polskiej myśli pedagogicznej, Częstochowa 2001

14.   Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 15 lutego 1999

15.   Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, Warszawa 1980

16.   Sacher W., Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci, Kraków 1999

17.   Sacher W., Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, Kraków 1997

18.   Schulz R., Teoretyczne podstawy twórczości pedagogicznej, Warszawa 1990

19.   Stadnicja J., Terapia muzyką, ruchem i mową, Warszawa 1998

20.   Welhan J., Walory zajęć muzyczno-ruchowych, „Wychowanie w Przedszkolu” 1999, nr 2

21.   Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000

22.   Zwolińska E., Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, Bydgoszcz 2002

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.