Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne arrow IV Przedmioty specjalnościowe arrow Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji matematycznej
Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji matematycznej PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
 

IV / 40

PRZEDMIOT

Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji matematycznej.

SOECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

101 h/ 15h wykładów, 86h ćwiczeń

ROK

II/4-15 w., 30ćw.,  III/5-26 ćw. , III/6-30 ćw.
 

CELE KSZTAŁCENIA

1.       Zapoznanie z istotą pracy nauczyciela, kierunkami i zasadami pracy dydaktyczno-wychowawczej na zajęciach z matematyki z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

2.       Zapoznanie z podstawowymi założeniami procesu edukacyjnego na zajęciach z matematyki, w tym: z metodami, celami, zadaniami, formami, zasadami pracy i in.

3.       Wdrażanie do samokształcenia obejmującego podstawową wiedzę specjalistyczną oraz próby wdrażania do praktyki pedagogicznej efektywnych, nowatorskich koncepcji w zakresie metodyki i organizacji, prowadzenie zajęć zintegrowanych z uwzględnieniem zagadnień z matematyki.

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

§           Interpretacja programu nauczania początkowego matematyki i celów kształcenia matematycznego małych dzieci.

§           nauczanie matematyki: zasady nauczania matematyki, metody, formy pracy, środki dydaktyczne, przygotowanie nauczyciela do lekcji. Miejsce zajęć matematycznych w zintegrowanym systemie nauczania początkowego.

§           Psychologiczne uwarunkowania dojrzałości dzieci do uczenia się matematyki: trudności specyficzne w nauce matematyki. Analiza podręczników pod kątem ich zgodności z możliwościami poznawczymi dzieci oraz nowymi metodami nauczania.

§           Elementy geometrii w nauczaniu początkowym: orientacja przestrzenna, kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym.

§           Kształtowanie pojęć mnogościowych u dzieci.

§           Monografia liczby naturalnej: kształtowanie pojęcia liczby naturalnej jako syntezy jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego.

§           Działania na liczbach naturalnych i doskonalenie techniki rachunkowej.

§           Metodyka rozwiązywania zadań tekstowych.

§           Równania i nierówności w nauczaniu początkowym.

§           Wiadomości praktyczne.

§           Kontrola i ocena wyników nauczania matematyki.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

ü         ćwiczenia,

ü         laboratoria,

ü         ćwiczenia terenowe,

ü         wykład z prezentacją multimedialną,

ü         dyskusja.

  
Warunki zaliczenia

ü         egzamin 3 sem.

ü         egzamin 3 rok.

  

LITERATURA:

1.       Cackowska M., rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III, WSiP, Warszawa 1993

2.       Gruszczyk-Kolczyńska E., Dobosz K., Zielińska E., Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? Warszawa 1996

3.       Hanisz j., Wesoła szkoła. Matematyka w kształceniu zintegrowanym. Przewodnik metodyczny, WSiP, Warszawa 2002

4.       Kujawiński J., rola problemów otwartych w początkowym nauczaniu matematyki, IKN, Poznań 1982

5.       Moroz H., Nasza matematyka. Zabawy i gry dydaktyczne, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1991

6.       Semadeni Z. (red.), Nauczanie początkowe matematyki. Podręcznik dla nauczyciela, t. 1, 2, 3, 4, WSiP, Warszawa 1991

7.       Siwek H., Czynnościowe nauczanie matematyki, WSiP, Warszawa 1998

8.       Stucki E., Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych, cz. I, II, III, Bydgoszcz 1992, 1996, 1994

9.       Trelińska U., Treliński G., Kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym, MAT&MET, Kielce 1995

10.   Treliński G., Kształcenie matematyczne w klasach początkowych, Wyd. wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 1995

11.   Wilk-Siwek H., Przewodnik metodyczny 3. O nauczaniu i uczeniu się matematyki w klasie trzeciej szkoły podstawowej, Seria Błękitna, Matematyka, Kleks, Bielsko-Biała 1996

12.   Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, KIGAP, Kraków 2004

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.