Top Module Empty
Kultura żywego słowa (przedmiot do wyboru) PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

I / 6

PRZEDMIOT

Kultura żywego słowa (przedmiot do wyboru)

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne.

WYMIAR ZAJĘĆ

30 godz.- 15w., 15 ćw.

ROK (SEMESTR)

I
 

CELE KSZTAŁCENIA

 
  1. Wykształcenie nawyków poprawnego posługiwania się mową jako narzędziem komunikacji międzyludzkiej.
  1. Wzbogacenie języka w zakresie leksyki i frazeologii oraz zróżnicowania stylistycznego.           
  2. Nauczenie właściwej interpretacji głosowej tekstu.
 
 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 1. Język, jego rola społeczna.2. Swoistość mowy dziecięcej. 3. Mechanizm i fizjologia procesu mówienia. 4. Przekaz głosowy akcentów. 5. Frazowanie wypowiedzi. 6. Emisja głosu. 7. Przestankowanie słuchowe.                                                                                                             8.Interpretacja głosowa tekstu. 9. Wstęp do wiedzy o sztuce. 10. Praca z zespołem teatru szkolnego
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie wykładów i ćwiczeń.

 

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po II semestrze.

 

LITERATURA

 1. Cienkowski W., J_zyk dla wszystkich, Warszawa 1981.2. Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomo_ci gramatyki j_zyka polskiego, Warszawa 1986.3. Kram J., Zarys kultury _ywego słowa, Warszawa.4. Miodek J., Rzecz o j_zyku, Wrocław 1986.5. Rocławski B., Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, Warszawa 1986.6. Rybotycka M., Gry dramatyczne, Warszawa 1976.7. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1981.8. Saloni Z.,     widzi_ski M., Składnia współczesnego j_zyka polskiego, Warszawa 1998.9. Skubalanka T., Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej j_zyka polskiego, Lublin 2000.10. Szuman W., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1984. 
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.