Top Module Empty
Kultura fizyczna z metodyką PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
 

IV / 38

PRZEDMIOT

Kultura fizyczna z metodyką.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

45 h/ 15h wykładu, 30h ćwiczeń

ROK

II
 

CELE KSZTAŁCENIA

1.       Rozróżnienie pojęć: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne.

2.       Dbałość o rozwój fizyczny, psychiczni i społeczny dziecka w procesie dydaktyczno-wychowaczym nauczyciela.

3.       Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności fizycznej i podejmowanie wysiłków do zachowania zdrowia własnego i wychowanków.

4.       Aktywny udział w ćwiczeniach.

5.       Wykazanie się znajomością teoretycznych zagadnień oraz ich praktyczną interpretacją.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

§           Edukacja fizyczna i zdrowotna jako proces dydaktyczno-wychowawczy.

§           Nowoczesność w kierowaniu procesem.

§           Rozwój psychofizyczny i motoryczny dziecka w wieku 3-10 lat i wpływ na jego harmonijny rozwój.

§           Wskazania do pracy z małym dzieckiem.

§           Motoryczność dziecka, jej przejawy i rodzaje.

§           Testy i wskazówki organizacyjne pomiaru cech motorycznych.

§           zasady specyficzne stosowane w zajęciach edukacji fizycznej i zdrowotnej.

§           Płaszczyzny ruchu i systematyka ćwiczeń ruchowych.

§           Scenariusz oraz sposoby ich realizacji, typy i rodzaje.

§           Systematyka metod i form stosowanych na zajęciach ruchowych.

§           Konstrukcja i interpretacja programów nauczania, analiza zatwierdzonych do użytku szkolnego przez MEN.

§           Planowanie i ewaluacja procesu edukacji fizycznej i zdrowotnej.

§           Optymalizacja działań nauczyciela w zakresie wychowania fizycznego, zdrowotnego.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

ü         ćwiczenia,

ü         laboratoria,

ü         ćwiczenia terenowe,

ü         wykład,

ü         wykład z prezentacją multimedialną,

ü         dyskusja.

  
Warunki zaliczenia

ü         zaliczenie

  

LITERATURA:

1.       Osiński W., teoria wychowania fizycznego, Warszawa 1996

2.       Sulisz S., Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2000

3.       Strzyżewski S., Proces kształcenia i wychowania o kulturze fizycznej, Warszawa 1996

4.       Strzyżewski S., Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną, Warszawa 1997

5.       Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji, Warszawa 1997

6.       Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji, Kraków1998

7.       Sulisz S., Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 1997

8.       Sulisz S., Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2000

9.       Wlaźlik K., Wychowanie fizyczne w klasach 1-3, Łódź 1994

10.   Wlaźlik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu, Łódź 1996

11.   Trześniowski R., Gry i zabawy ruchowe, Warszawa 1995

12.   Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa 1995

13.   Bondorowicz M., Gry i zabawy na cztery pory roku. Wiosna, Lato, Jesień, Zima.

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.