Top Module Empty
Kształcenie zintegrowane PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
 

IV /  42.

PRZEDMIOT

Kształcenie zintegrowane.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

131 h

ROK/SEMESTR

II/4 -15 w., 15ćw., 30 praktyka,  III/5- 26 ćw., III/6- 45 praktyka
 

CELE KSZTAŁCENIA

1.       Poznanie współczesnych tendencji w edukacji wczesnoszkolnej.

2.       Integrowanie wiedzy i umiejętności ze zdobytych w toku studiowania przedmiotów ogólnopedagogicznych i specjalizacyjnych.

3.       Wdrożenie do analizy porównawczej współczesnych koncepcji nauczania początkowego w świecie i twórczego dostrzegania nowych możliwości modernizacyjnych.

4.       Wdrażanie do samokształcenia rozszerzającego podstawową wiedzę specjalizacyjną i ogólnopedagogiczną.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

§           Przegląd współczesnych koncepcji nauczania początkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz krajach Europy Wschodniej.

§           Współczesne kierunki modernizacji edukacji wczesnoszkolnej.

§           Sposoby tworzenia optymalnego kontekstu rozwoju dziecka w aktualnej reformie pracy szkoły w naszym kraju.

§           Podstawowe koncepcje programowe kształcenia zintegrowanego w kl. I-III.

§           Metody aktywizujące w inspirowaniu pracy uczniów kl. I-III.

§           Miejsce nowoczesnej technologii kształcenia w nauczaniu indywidualizującym
w kl. I-III.

§           Kompetencje nowoczesnego nauczyciela w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

§           Orientacje metodologiczne w zakresie naukowego uprawniania pedagogiki wczesnoszkolnej.

§           Idee przewodnie aktualnej reformy systemu oświaty.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

ü         ćwiczenia,

ü         laboratoria,

ü         ćwiczenia terenowe,

ü         wykład z prezentacją multimedialną,

ü         dyskusja.

  
Warunki zaliczenia

ü         zaliczenie z oceną 4 sem,

ü         egzamin 5 sem.

  

LITERATURA:

1.       Moroz H. (red.), Współczesne tendencje w teorii i praktyce nauczania początkowego, Wyd. UŚ, Katowice 1997

2.       Więckowski R., Edukacja elementarna, Łódź 1997

3.       Pachociński R., Pedagogika porównawcza Trans humana, Białystok 1998

4.       Cackowska M. (red.), Nowa koncepcja integralnego systemu nauczania początkowego, Kielce 1998

5.       Misiorna E. E. Ziętkiewicz (red.), Zintegrowana edukacja w kl. I-III, Wyd. WOM, Poznań 1999

6.       Adamek I. (red.), Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2001

7.       Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, Impuls, Kraków 2000

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.