Top Module Empty
Komunikacja interpersonalna PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

I / 7

PRZEDMIOT

Komunikacja interpersonalna

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

15 godz. –  ćw.

ROK

 I rok
 

CELE KSZTAŁCENIA

 1. Zapoznanie studentów z wybranymi teoriami komunikowania się interpersonalnego.2. Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami i pojęciami procesu komunikowania    się.3.Usprawnienie umiejętności prawidłowego komunikowania się. 4.Nabywanie umiejętności analizowania i oceny zachowań komunikacyjnych. 
  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 
  1. Wprowadzenie do problematyki komunikacji interpersonalnej.
  2. Wybrane teorie komunikowania się:
       a)teoria systemowa, b) ujęcie systemowo – pragmatyczne, c) teoria konstruktywistów,       d) teoria samoświadomości –skryptów, e) teoria reguł społecznych, f) analiza       transakcyjna, g) koncepcje psychoterapeutyczne Rogersa i Perlsa, h) komunikowanie       się u ujęciu NLP (Neurolingwistyczne programowanie)
  1. Komunikacja werbalna
  2. Komunikacja niewerbalna
  3. Bariery komunikacyjne.
  4. Aktywne słuchanie.
  5. Tworzenie prawidłowych nawyków komunikacyjnych.
  6. Podstawowe elementy zachowań asertywnych.
  7. Zasady prowadzenia negocjacji.
 
  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie ćwiczeń praktycznych.

 
  

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po I semestrze

- obecność na zajęciach, przygotowanie i prezentacja referatu poświęconego wybranemu  zagadnieniu komunikacji interpersonalnej, aktywność.. 
     

LITERATURA

 1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, W-wa 19912. Aronson E., Człowiek istota społeczna, W-wa 19973. Eicher J., Sztuka komunikowania się, Łódź 19954. Gabor D., Jak zacząć rozmowę i zdobyć przyjaciół, W-wa 19955. Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia, W-wa 1994.6. O’Connor J., Seymour J., NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego,    Poznań 1996.7. Jagieła J., Wstęp do analizy transakcyjnej. Przewodnik dla studentów pedagogiki    społecznej, Cz_stochowa 1992.8. Nęcki Z., (red.),Z zagadnień komunikowania interpersonalnego, Kraków 1989.9. Fijewski P., Król-Fijewska M., Nasze spotkania, W-wa 1992.10. Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku, W-wa 2002.11. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.12. Chomczyńa-MiliszkiewiczM., Pankowska D., Polubić szkołę, W-wa 199513. Faber A., Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas      mówiły, Pozna_ 1996.14. Grzesiuk L., Trzebińska E., Jak ludzie porozumiewają się, W-wa 199515. Zimbardo P. G., Ruch F L., Psychologia i życie, W-wa 1997.16. Birkenbihl V.F., Komunikacja werbalna, Wrocław 1997.17. Jamrożek B, Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań 1996.18. Pease A., Język ciała, Kraków 1994..19. Gordon T., Wychowanie bez porażek, W-wa 1991.20. Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, W-wa 199521. Lindenfield G., Asertywność czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym,      Łódź 1999.22. Hare B., Będę asertywny, Łód_ 199523. Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, W-wa 199124. Sęk H., (red.) Społeczna psychologia kliniczna, (rozdział 6), W-wa 1993.25. Stewart J., Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, W-wa 2002. 
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.